I apologise for my writing in Icelandic

10. December 2017

Dear followers.

I am sorry for my 2 posts in Icelandic.

They are here because I need to reach as many people in Iceland as possible.

I am writing about an ad that has been on Facebook explaining how we don´t pay taxes in Portugal, which is of course bullshit. We do pay taxes in my land and there is no way around it.

I am writing about this because I am worried that people might believe the ad which is a scam and nothing less.

I hope you bear with me, my followers and I will write in English later today, but might publish some more in the coming days in Icelandic.

Hulda Björnsdóttir

 

Eru ekki greiddir skattar í Portugal? Fullyrðing nuna.is er röng

Njóttu lífsins

Af síðu nuna.is   https://www.facebook.com/valhallaparadis/?ref=br_rs

Ég ætla að halda áfram að skrifa um þessa ótrúlegu síðu og fullyrðingar sem þar koma fram um skattaparadísina Portúgal.

Ég skrifaði pistil í gær almennt um hvernig reglur eru hér og þar sem ég bý hér og greiði skatta og skyldur samkvæmt tvísköttunarsamningi milli landanna í Portúgal þekki ég reglurnar nokkuð vel.

Það gæti verið gott að hafa í huga varðandi tilboð eins og nuna.is er að bjóða:

HLJÓMI TILBOÐIÐ OF VEL TIL ÞESS AÐ GETA VERIÐ SATT ÞÁ ER ÞAÐ VÆNTANLEGA EKKI Í LAGI.

Tvísköttunarsamningur er samningur á milli tveggja landa og er hann til þess að koma í veg fyrir að einstaklingur borgi skatta í tveimur löndum. Ástþór virðist eitthvað misskilja málið og ætla ég að útskýra fyrir honum hvernig þetta er hér í Portúgal.

Hægt er að fletta upp öllun samningnum en ég birti hér hvernig þetta er varðandi eftirlaun.

Tilvitnun:

“Hafa ber í huga að þrátt fyrir að tilteknar tekjur komi ekki til skattlagningar hér á landi vegna ákvæða tvísköttunarsamninga, þá eru þær tekjur framtalsskyldar hér á landi og geta haft áhrif á skattlagningu annarra tekna hérlendis. Hver þau áhrif eru ræðst af því hvaða aðferð er beitt til að komast hjá tvísköttun, en þeim er lýst í hverjum samningi fyrir sig.

  1. gr.

Eftirlaun.

Með þeim undantekningum sem um ræðir í 2.

mgr. 19. gr. skulu eftirlaun og annað svipað endurgjald

sem greitt er aðila heimilisföstum í samningsríki

vegna fyrri starfa hans einungis skattlögð

í því ríki.

  1. a) Eftirlaun, sem greidd eru af eða úr sjóðum

stofnuðum af samningsríki eða sjálfstjórnar-

eða stjórnsýsluhéraði eða sveitarstjórn

þess til manns fyrir störf hans í

þjónustu þess ríkis eða sjálfstjórnar- eða

stjórnsýsluhéraðs eða sveitarstjórnar,

skulu einungis skattlögð í því ríki.” Tilvitnun lýkur.

Þetta þýðir á mannamáli að séu eftirlaun vegna starfa á vegum ríkisins greiðist skattur á Íslandi en séu þau vegna starfa á almennum vinnumarkaði greiðast skattar í Portúgal.

Skattprósenta í Portúgal:

Tekjur                        Skattprósenta

Upp að to €7,091        14.5%

€7,091 to €20,261       28.5%

€20,261 to €40,522     37%

€40,522 to €80,640     45%

Frá tekjum er hægt að draga hluta virðisaukaskatts af tilteknum vörum og þjónustu. Til þess að það sé hægt þarf að vera NIF númer greiðanda á nótunni. Í hverjum flokki er hámark frádráttar 250 evrur.

Einnig dregst frá tekjum kostnaður vegna læknisþjónustu og lyfja. Í flestum apótekum í bæjarfélaginu er viðkomandi skráður inn í tölvukerfið og allar nótur með NIF númeri, án þess að biðja þurfi sérstaklega um.

Gengi íslensku krónunnar hefur áhrif.

Ástþór talar um í auglýsingunni hve mikið sé hægt að spara með því að borga ekki skatta, hvorki á Íslandi eða í Portúgal samkvæmt reglum sem hann segir vera í gildi. Þessar reglur eru ekki eins og hann heldur, eins og ég skýri út að framan.

Allar tölur sem hann gefur upp eru í íslenskum krónum og mér sýnist reikingurinn vera frá því í janúar 2017.

Gengi á evru var 2.janúar 2017 kr. 119.05 samkvæmt almennu gengi Íslandsbanka. Ég tek gengi Íslandsbanka því hann er minn viðskiptabanki og fæ ég eftirlaun mín í gegnum hann

2.jan. 119.05 27. jan, 124,45, 1.mars 112,65   3 apríl 121.35   5.júní 110   22.júní 116,2   11.júlí 123.8   17. ágúst 125,65   21.sept. 128.35   5.okt. 123.3   9.nóv 120.8   6.des.123.4

24958955_947101608775000_4742824234893555169_o

Eins og sjá má af þessum tölum þá eru tekjur ekki stöðugar allt árið. Það ræðst af gengi krónunnar. 7.204.116 ís kr. eru 2 janúar 2017 60.285 evrur en 6.desember 2017 eru þær 58.380 evrur og til dæmis þann 21.september eru þær 56.128 evrur.

Missir bóta frá TR vegna tekna:

Samkvæmt núgildandi lögum á Íslandi þá má hafa að hámarki krónur 25 þúsund á mánuði áður en bætur TR taka að skerðast.

Hjá öryrkjum er skerðingin króna á móti krónu.

Til þess að fá bætur frá TR, sé viðkomandi búsettur í Portúgal, þarf að skila inn skattskýrslu frá Portúgal til TR ásamt lífsvottorði. Sé þetta ekki gert falla bætur niður.

Hafi eftirlaunaþegi tekjur af leigu í Portúgal mundu þær væntanlega skerða bætur TR.

Hafi eftirlaunaþegi tekjur af leigu á eigin húsnæði á Íslandi mundu þær væntanlega líka skerða eftirlaun hans frá TR.

Samkvæmt vef TR:

Hvaða tekjur hafa skerðingaráhrif og hvernig?

vextir, verðbætur, söluhagnaður og leigutekjur) hafa áhrif. Fjármagnstekjur hjóna og sambúðarfólks eru skráðar sameiginlega. Um útreikning lífeyris Prufuútreikningur Auðvelt er að setja forsendur inn í reiknivél lífeyris eða bráðabirgðaútreikning á Mínar síður til að skoða áhrif tekna á greiðslur. Síða yfirfarin/breytt 14.08.2017

Að framan eru nokkrar tölulegar upplýsingar og væri ágætt fyrir þá sem ætla að skella sér á tilboð hins ágæta Ástþórs og nuna.is að hugsa sig vel um. Lántaka er svo annað mál sem þeir sem þekkja betur til en ég mættu útskýra.

Ég segi það enn og aftur: Passið ykkur á svona gylliboðum. Ástþór þekkir ekki reglurnar og skilur ekki hvað felst í tvísköttunarsamningum á milli landa.

Það kemst enginn hjá því að greiða skatta í Portúgal. Enginn. Þeir sem ekki greiða skatta eru að svíkja undan kerfinu og ekki vænti ég þess að þeir sem hugleiði að flytja til Algarve ætli sér að gerast stórfelldir skattsvikarar. Það verður auðvelt fyrir skattinn á Íslandi að sjá í gegnum þann svikavef og TR einnig.

Mér þætti fróðlegt að heyra frá Ástþóri og fá hann til þess að skýra út fyrir okkur um hvaða nýju skattareglur hann er að tala um í Portúgal.

Ef þið sem þetta lesið hafið einhverjar spurningar þá er mér ljúft að svara þeim eftir bestu getu. Viti ég ekki svarið á ég heimangengt hjá skattayfirvöldum hér í landinu og get fengið allar upplýsingar frá fyrstu hendi.

Ég geri mér grein fyrir því að fasteignasalar um allan heim lokka fólk með svona gylliboðum. Staðreyndin er hins vegar sú að þau koma alltaf í bakið á þeim sem lét glepjast. Það er hægt að fletta upp á netinu alls konar upplýsingum en þær einu sem eru áreiðanlegar eru frá IRS hér í Portúgal.

Hulda Björnsdóttir

 

 

Njóttu lífsins – eru ekki greiddir skattar í Portugal?

Njóttu lífsins

Þessi fyrirsögn er á greinum um hve dásamleg skattaparadís Portúgal sé og hvernig nýjar skattareglur og tvísköttunarsamningar hafa gjörbreytt umhverfi í landinu fyrir útlendinga sem komnir eru á eftirlaunaaldurinn.

Þessi ágæta fullyrðing er á síðu sem heitir nuna.is   https://www.facebook.com/valhallaparadis/?ref=br_rs

og sýnist mér vera rekin af hinum þjóðkunna fyrrverandi forsetaframbjóðanda Ástþóri Magnússyni.

Mikið væri þetta allt gott ef satt væri.

Á síðunni er fullyrt að tvöfalda lífeyri sé ekkert mál og íbúð keypt fyrir ekki neitt.

Ráðstöfunartekjur eiga að tvöfaldast og tvær milljónir aukalega á ári fyrir hjón sem nýta sér tilboð það sem herrann er að bjóða upp á.

Sýndar eru í töflu “staðreyndir” málsins og er þetta plagg líklega frá janúar 2017, alla vega er útreikningur TR frá þeim tíma.

Ég ætla ekki að tala um tölulegar villur í þessu sambandi en bendi þó á að gengi krónunnar hefur eitthvað smá með verðlagið að gera þar sem launin eru í íslenskum krónum.

Ég hef búið í Portúgal í rétt 7 ár. Í janúar á næsta ári, 2018, eru 7 ár síðan ég kom hingað.

Ég er eftirlaunaþegi og fæ eftirlaun mín frá Íslandi og tel mig þekkja nokkuð vel hvernig skattlagningu er háttað hér í landi.

Í auglýsingu Ástþórs er gert ráð fyrir að komið verði á fót Íslendinga nýlendu í Algarve.

Hann gerir einnig ráð fyrir því að fólk sé í Portúgal rúma 6 mánuði á ári og flytji lögheimili sitt til Portúgal.

Einnig gerir hann ráð fyrir að sumir eigi fasteign á Íslandi sem þeir þurfi ekki að selja til þess að kaupa aðra í Portúgal. Hann gerir ráð fyrir að fólk muni leigja í gegnum leigufyrirtæki íslenska íbúð sína og hafa tekjur fyrir það. Svo gerir hann ráð fyrir að fólk gæti verið á Íslandi, líklega þá í eigin íbúð þar, í nokkra mánuði ár hvert. Síðan á að vera hægt að skreppa til Íslands þegar fólk vill. Hinn ofboðslegi gróði af uppátækinu gerir það mögulegt.

Hann talar einnig um Golden Visa sem er í gildi hér í landinu en það er ekki fyrir venjulega eftirlaunaþega heldur hina ofur ríku.

Þegar ég sé svona auglýsingu og gylliboð fyllist ég hryllingi. Maðurinn segist þekkja vel til aðstæðna hér og birtir meira að segja af youtube vitnisburð þeirra sem hafa látið drauminn rætast. Ég sá nú engan Íslending í þeim viðtölum.

Þegar ég flutti hingað var hávær umræða hjá stjórnvöldum, þáverandi stjórnvöldum, um að útlendir eftirlaunþegar ættu ekki að greiða skatta í landinu. Þetta gekk svo langt að þeir komu fram í sjónvarpi hvað eftir annað og lofuðu gjörninginn, sem reyndar aldrei varð að veruleika. Sumir lögfræðingar héldu þessu fram blákalt og þegar ég var að stíga fyrstu skref mín í skattaumhverfi landsins varaði Finance apparatið hér í bænum mig við því að trúa lögfræðingnum. Þeir sögðu mér að þetta væri ekki rétt. Það væri eingöngu verið að tala um þetta og ekkert hefði verið samþykkt.

Málið komst aldrei lengra en að tala um það.

Á milli landanna gildir tvísköttunarsamningur og samkvæmt honum verða allir að borga skatta einhvers staðar. Það kemst enginn hjá því.

Ég var ekki ríkisstarfsmaður og þar af leiðandi borga ég mína skatta í Portúgal. Hefði ég verið ríkisstarfsmaður og fengi eftirlaun sem slík væri skattskylda mín á Íslandi.

Hér í Portúgal eru mismunandi skattþrep eftir tekjum.

Til frádráttar sköttum hér er hægt að fá frádregin virðisaukaskatt af sumu og er það ráðstöfun frá 2015 og gerð til þess að reyna að koma í veg fyrir undanskot frá skatti. Einnig er til frádráttar kostanður vegna veikinda.

Þar sem ég fæ eftirlaun mín frá Íslandi færast þau sjálfkrafa inn á íslenska skattskýrslu ásamt inneign á bankabók eða reikningum í banka um áramót ásamt eignum á Íslandi. Allt er þetta sjálfvirkt og þarf ég ekki annað en að samþykkja gjörninginn.

Um vorið er mér svo gert að skila inn lífsvottorði, bæði til TR og Lífeyrissjóðs. Það er gengið úr skugga um að ekki sé verið að greiða bætur til einhvers sem býr og hefur lögheimli í himnaríki.

Skattskýrsla mín hér í Portúgal byggir á uppgefnum tekjum á skattskýrslu frá Íslandi. Þær tekjur eru greiðslur frá TR og Lífeyrissjóði. Tekjurnar eru reiknaðar yfir í Evrur og færðar á portúgalska skattskýrslu, sem skilað er í maí. Þar sem kerfið hérna er flókið hef ég endurskoðanda sem gerir mína skýrslu. Ég passa upp á öll fylgiskjöl og reikninga og endurskoðandinn reiknar út og gengur frá skýrslunni. Þetta er allt tölvuvætt hér.

Portúgalskri skattskýrslu, eða afriti af henni, þarf ég síðan að skila til TR.

Í desember á hverju ári þarf ég að senda umsókn til RSK og biðja um frískattkort, til þess að ég sé ekki látin borga skatt á Íslandi af eftirlaunum og öðrum tekjum á Íslandi og vera þar með tvísköttuð. Tvísköttunarsamningar á milli ríkja eru til þess að koma í veg fyrir slíkt. Ég hef engar tekjur hér í Portúgal svo það er einfalt. Hefði ég hins vegar tekjur hér mundu þær lækka eftirlaun mín frá TR á Íslandi.

Þeir pappírar sem ég skila til RSK eru staðfesting skattyfirvalda í búfesturíki um skattskyldu og heimilisfesti, ásamt erlendu skattframtali vegna fyrra árs og væri um tekjur að ræða þá tekjuvottorð vegna fyrra árs.

RSK gefur síðan út frískattkort sem þau senda til TR og Lífeyrissjóðs og gildir það í eitt ár.

Eins og sjá má af framangreindu er ekki skattfrelsi hér í Portúgal. Þeir sem því halda fram vaða í villu.

Ég hef spurst fyrir um það hjá yfirvöldum hér í landi hvers vegna sumir útlendingar borga skatta hér og aðrir ekki. Það er hægt að sjá á síðu IRS tvísköttunarsamninga sem gerðir hafa verið ásamt fleiri upplýsingum eins og til dæmis flokkun skattprósentu. Svörin sem ég hef fengið, bæði hér í bænum mínum og í höfuðstöðvum í Lisboa, eru að Ísland sé í raun eina landið sem fylgi því eftir að fólk greiði skatta í öðru hvoru landinu og þá samkvæmt tvísköttunarsamningum.

Það er fullt af bretum, þjóðverjum, svíum, dönum og hollendingum sem ekki greiða skatta hér en búa hér allan ársins hring. Þetta fólk nýtir sér heilbrigðisþjónustu og vegakerfi ásamt allri opinberri þjónustu, en sér sóma sinn í því að svíkjast undan skattskyldu.

Mér er vel kunnugt um að þó nokkur fjöldi Íslendinga sem búa á Spáni greiða ekki skatta þar. Þeir greiða skatta á Íslandi en ættu að greiða skattana á Spáni. Þeir sem ekki búa á Spáni meira en 6 mánuði á ári geta verið heimilisfastir á Íslandi og notið þeirra kjara sem þar bjóðast. Þeir sem búa meira en 180 daga á ári á Spáni en eru skráðir á Íslandi og njóta bóta sem þeir væru búsettir í Íslandi eru auðvitað skattsvikarar og ekkert annað. Fólk hælir sér af því að þetta sé hægt og er bara nokkuð hamingjusamt með gjörninginn.

Ég er ekki frá því að Ástþór sé ekki alveg inni í dæminu um hvernig skattkerfi virkar og hann gæti kannski sest niður með einhverjum frá RSK og fengið þau til þess að útskýra málið.

Það er alveg ljóst að enginn kemst hjá því að borga skatta einhvers staðar sé hann eftirlaunaþegi frá Íslandi. Annað eru hrein skattsvik sem enginn ætti að vera hamingjusamur með, eða stunda.

Ég vara fólk við því að taka fullyrðingar nuna.is alvarlega. Þær eru logandi af rangfærslum og blekkingum.

Það er alltaf til fólk sem leitar allra leiða til þess að svindla á þjóðfélaginu, hvar svo sem í heiminum er, en það fólk er sem betur fer ekki í meirihluta.

Ég tek undir það sem kemur fram í hinni makalausu auglýsingu Ástþórs að það er ódýrara að lifa í Portúgal en á Íslandi. Gengi krónunnar spilar inn í hve miklu ódýrara það er.

Hulda Björnsdóttir

 

 

 

 

 

Just a thought

9th of December 2017

1473332829843

Good morning

I have not posted anything for a while here but will now make up for it this weekend.

Being retired means busy all the time, at least for me.

Even though I don´t write here I try to put something every day on my Facebook page but I promise to make amends and start to write again regularly on my blog page.

After being sick for 2 years and finally recovering there is so much to catch up with. Now I can get into my car and just go wherever I want and enjoy life again. What a difference, and I am grateful.

I hope you all have a great Saturday and I will tell you a lot soon, very soon.

Hulda Björnsdóttir

Portuguese SAGAS – Just a thought

1. December 2017

Today is a cold day here in my land. I woke up in the morning, looked out the window and there it was! There was frost on the grass. Frost on the cars. Now the sun is shining, the frost has disappeared from the grass when I look at the view outside my office. A beautiful day it is.

24254932_942094932609001_4652668187531628665_o

The first day of the last month of the year is on.

What a year!

I am grateful for everything that has happened during this year. It has taught me patience, gratitude, empathy and to be optimistic, ALWAYS.

I have been blogging in Icelandic and I found my way to WordPress for my English blog. I quit the Icelandic one but continue my English one.

Last month I began my new life. I was well enough to travel around my country.

I like it when I just get out of my house, into my car with my GPS and fly somewhere. Sometimes I have decided and even planed where to go, but there are times when I suddenly decide to go north or south. Just on the spot.

Even though my heart does not allow me to get into a plane my life is not over. I might even be able to travel by air next year. Who knows? I don´t and I just enjoy the now. The now is mine and tomorrow will be.

Next year I am going to spend a month, I hope, in a wonderful place up north. Peace and quiet, enjoying the land and visiting new places in the spring. Even though my little land is small, just like a slice of Spain, it is beautiful and has lots of small villages and the people are friendly and willing to talk to a strange foreigner. It will be a joy.

Today is the 1st of December and then the castle in Penela opens the December event. Every year in December there is a market and different happenings inside the castle. People from outside Penela come for a visit. The village is full of cars. There are cars everywhere and people walking up the hill.

Penela is a village of hills. Sometimes, when foreigners move to the country, they find out that their physical shape could get a little bit of overhaul!

Although after few weeks in the village they do get used to the hills, or at least know where not to go on foot!

Many foreigners do have high blood pressure and the hills are good exercise for them. Perhaps they might cut down the intake of alcohol and salt but who cares. They can go to the hospital if needed, or can they?

The urgency doctors in the hospitals know the foreigners in the land. They see them coming after a fall, while perhaps drinking too much.

Now it is December and perhaps more foreigners drive their cars in my land after drinking the vine in the restaurants or even after a party in the fancy houses. Should they drive? I think that would be drunk driving.

When I had been in my land just few weeks a foreign couple invited me to have dinner with them. They picked me up, took me to the restaurant where we met another couple a Portuguese one who also came by car. We had dinner and they drank a lot, A lot. Before we left the restaurant the manager invited the couples for drink and there was more vine and everyone got quite drunk.

I was new in the country.

I did not know where to get a taxi.

I had to get home.

I went into the car with the couple that invited me. The driver, the man, was quite drunk. I was scared to death.

I never drink vine. I usually don´t get into a car with those who have. This time I did not see any other solution.

We got home unharmed. This was the first and the last time I ever got into a car with someone who had been drinking. I drive my own car and am safe.

Perhaps there are road accidents in my land because of the drunk driving. It may be but it’s not just the Portuguese drivers who get into their cars after several bears or many glasses of vine.

I hope everyone will be safe during this December but just remember not to drive after drinking vine or bear. Please!

Hulda Björnsdóttir

 

 

 

 

Portuguese SAGAS – A trip to Casas da Fraga

 

26.november 2017

Last week I travelled to Tondela and on my way there I visited a place I have been looking forward to see for a long time.

This was CASAS DA FRAGA.

So what is this place?

Well, it is a resort outside the main stream. It is a quiet beautiful place where you drive through Beijós, a small wonderful village where you have everything at your fingertips.

 

In the little village there is a restaurant, if you want to eat out, or even if you want to have a takeaway.

In Casas da Fraga you have everything you need. The houses are wonderful. Every house has a name. They are bright and insulated. Insulation is not common here in Portugal but these houses are special. They are cool during the summer and warm during the winter.

The ceilings reminded me of my bedroom in China. The wood beams smiling at you when you wake up in the morning. What more can you wish for?

The bathrooms are big and wonderful.

Everything is clean and notably well taken care of.

There is a washing room, shared for all the houses, if you want to wash your clothes during the stay.

The swimming pool is not too big but wonderful and fits into the environment.

There is a barbecue and you can pick organic fruits and vegetables from the garden to use for the cooking.

Peace and quiet is what I noticed and the collection of old things outside is quite remarkable.

If you want to travel around the nature you can do that by bike if you prefer. Long walks or short ones listening to the sound of the river are at your fingertips.

When I was in the area, last week, the houses were empty. This is the time of the year people don´t travel too much. I know the houses are occupied most of the time and even though there are people in every house there is privacy. I am definitely going to spend some time in Casas da Fraga soon.

I could imagine myself enjoying the peace and quiet, listening to the birds, watching the river, visiting the village and talking to the people there.

Resorts like this are heaven on earth. We just have to find them and that’s why I am telling you about my discovery.

I know the people take good care of everyone that stays in Casas Da Fraga. You get breakfast, which is included in the price and then you are on your own, more or less. You cook and you eat out. You travel to Viseu, which is beautiful and you absorb the history there.

I have never seen the machine that grinded the olives, but there is one for display outside Casas Da Fraga. There are olive trees and you can buy olive oil in the little shop that belongs to the resort. There are also honey and jams for sale there. I can promise you the price is not high. It is just the same as if you go to the market or even to the shops.

I saw some interesting things that reminded me of old times in Iceland. For example the milk container we used when I was a child. We went with container like that and bought milk from the milk shop. A wonderful childhood memory it was just looking at the container in my new land.

I look forward to my stay in Casas Da Fraga next spring or during the summer. It will be interesting sitting there writing about my life in China and preparing that book while enjoying the luxury of nature in my new land.

Portuguese SAGAS – Trip to the south

P_20171123_133317.jpgPortuguese SAGAS – trip to the south

24.11.2017

Yesterday I drove 200 kilometres to the south.

I wanted to see the pine woods, or what was left of them.

I also wanted to listen to the sound of the sea and experience my beach without all the tourists and sunburned people.

I was going to Viera de Leiria and Nazaré.

Few days ago I went north and had already seen the devastation there.

Now it was to see the south.

I drove for 8 minutes from home, and there it began. The devastation is endless.

There were burned houses, burned woods and I dreaded to see my favourite pine wood.

I have gone to the beach every year, to Viera de Leiria, and on my way there stopped in the pine wood to collect pines for the winter. I don´t like too much to sunbathe but it is nice to be able to pick up several bags of pines, fresh ones, just from the trees, and think about the cold winter days when they will light up my fire. There were always lots of pines so it took about one hour or even less to fill up the car. Then I went to the beach to have lunch in a restaurant where my friends grill fresh fish, just coming from the see in the morning, and have a wonderful reunion. After lunch I usually spent some hours at the beach, listening to the waves whispering their poems, and I even sometimes did lie down to let the sun warm my skin and produce vitamin D for the winter.

Those were the days where I left home in the morning and came back in the evening. I sometimes stopped on my way back home to pick up berries, the white ones that look like the black crowberries we have in Iceland.

I loved the smell of the pines. The beauty of the huge trees never stopped to amaze me.

Yesterday was different.

I drove through the pine woods. They were no longer green. Nor they were black. Kilometre after kilometre there was just black and blacker as far as I could see.

I could not stop to take the photos, so they are taken from my car while driving.

I just wanted to show you what happens when the terrorists decide to attack a tiny country and destroy the livelihood completely.

Somewhere the men had begun to cut the burned trees. There were holes, huge holes in the landscape. While driving through the wood I contemplated about how it would be next summer? No wood, no trees, just the vast nothing, like a huge hole in the heart of the land.

After driving through the pine wood I entered Viera de Leiria beach. The village is unharmed but standing there looking all around at the black trees I thought about the tourists who last summer were just enjoying their holiday with the family and all they could see was fire, fire all around the village and no way out.

How did they feel?

Will they ever be the same?

Will they come back to Portugal?

I parked my car and took a long walk around my favourite beach. Not many people around. Maybe one who looked like a tourist but the others are just people who live in the village and have their livelihood from the work during the summer.

I came across a sailor who was preparing his net for next summer’s fishing. He sat there, outside his coffee shop, relaxed and talking to his friends. A peaceful moment and not far away there was a man grilling fish for his customers.

The cats and dogs were enjoying the pleasant warm day, sitting in their road waiting for something or just living the moment.

Some shops were open; they are the ones that never close. The Chinese one and a shoe shop never close.

The supermarket was closed. Perhaps the people who live in the village go to Viera and buy their goods there during the winter.

The fish market was closed and this time I could go inside! Usually I am the outsider there and just looking at the strange faces the seamen have brought to land. There are many ugly fish faces during the summer but after grilling they taste like heaven.

After strolling around and enjoying my visit I left and headed to Nazaré. There was nothing but destruction most of the way. I drove through Nazaré and kilometre after kilometre the same, burned trees as far as I could see.

I just drove by the national road. I did not have the courage to drive into the villages on my way; I could not bear to see the devastation there.

We lost 90 people, at least in this area, during the early summer terrorism. We have lost many more during the rest of the summer.

We have lost houses, we have lost the woods, and we have lost the joy and the happiness. We have lost the climate. It will never be the same and after the land has been cleaned there will be nothing but weed. The weed will grow but that is not what our beautiful little land needs.

When I headed for home it was raining heavily. We need the rain. I drove through Pombal on my way back and there was the black horror again, even though the rain and the dark night had taken over the destruction stuck out.

I have not been to Lousa or Gois. Not yet. I will go there soon. I want to share with the world the terror we went through this year in my little land.

We can never forget that there are humans whose greed has no limits and they don´t care what they destroy as long as they profit.

What kind of world is this becoming?

We have to join hands and change the horror into something better. The power is in our hands, it is not in the hands of the terrorists.

Today it is raining again. That is good. We need the rain but it will not last many days. That is probably not too bad. Many trees around the roads are not straight anymore. The drought has defeated them and they lean over the road in many places.

The electric vires are among the trees. In many places they have melted in the fires and the people don´t have electricity or phones.

I saw in the news today that the drought has moved north and reached southern Europe. The climate change is a reality. There is no way around it, but we can change the evolution. Let´s join hands and stop using at least one chemical in every home. Have you ever thought about the cloths softener you use when washing your clothes? Do you know how harmful they are? Did you know that some people have difficulty breathing when you are handing your laundry outside their apartments?

Hulda Björnsdóttir