Er bara í lagi að auglýsa gjöf til öryrkja áður en frumvarp um málið er lagt fram á Alþingi?

1.Desember 2020

Jólagjöf til öryrkja krónur 50 þúsund er kannski á leiðinni.

Hún kemur segir þingmaðurinn

Var dagsetningu breytt í lögunum? Spyr ég

Nei, frumvarpið var lagt fram í dag, svarar þingmaðurinn

Verður ekki að samþykkja lögin fyrst áður en farið er að segja fólki að það sé að fá jólagjöf? spyr ég

Nei, nei, þetta er bara formsatriði, öryrkjarnir fá greitt, segir þingmaðurinn

Nú spyr ég eins og hálfviti auðvitað:

Þarf ekki að samþykkja lög áður en hægt er að fullyrða að þau verði að lögum?

Þarf ekki að vera BÚIÐ að samþykkja lögin áður en hægt er að birta fullyrðingar um að þetta eða hitt gerist?

Er bara nóg að ráðuneytið hafi ákveðið að lögin verði samþykkt og allt í fínu lagi með málið?

Hver ræður eiginlega á Íslandi?

Ráða þingmenn yfirleitt einhverju?

Varla getur samþykkt laga verið formsatriði ef þingmenn ráða einhverju um hvernig þeir greiða atkvæði!

Ó, gleymdi ég því að flokksaginn ræður og drengskaparheit skiptir ekki máli þegar komið er á Alþingi Íslendinga?

Þingmaður öryrkja sem er í stjórnarandstöðu segist ætla að gera allt sem í hans valdi stendur til þess að frumvarpið fyrir öryrkjana verði samþykkt!

Jú, hann er allur af vilja gerður og vill vel en hann er bara ekki með nein völd og hefur ekkert með málið að gera.

Það skiptir ekki máli hvort þingmaður öryrkja er með eða á móti máli fyrir öryrkjana, hann er einfaldlega algjörlega valdalaus í vinnu hjá skattgreiðendum á Íslandi af því að hann er í stjórnarandstöðu.

Þá spyr ég mig hvort þingmaðurinn góði væri með meiri völd ef hann væri í stjórn?

Ég efa það.

Hann er einstaklingur sem hefur beygt sig undir aga flokks sem kom honum í framboð og inn á Alþingi Íslendinga.

Já, en þú veist að það er bara ráðherraveldi á Íslandi, segir vinur minn.

Er það?

Ráða ráðherrar öllu? Vita ráðherrar grannt um öll mál sem ráðuneyti þeirra fjallar um?

Ég held ekki.

Ég held að margt af því sem fram fer í fyrirspurnartímum Alþingis sé byggt að svörum ráðuneyta en ekki ráðherra sjálfra eða þeirra þekkingu. Þeir geta hangið í símanum og fengið öll svörin þaðan við óþægilegum spurningum óþægrar stjórnarandstöðu.

Einn ráðherra sagði fyrir ekki svo mörgum árum að hún hafi bara gert það sem ráðuneytið sagði henni að gera.

Þá er ég komin að kjarna málsins.

Við erum með 63 þingmenn og ótal aðstoðar og aðstoðaraðstoðar menn á launum frá ríkinu.

Lög eru bara formsatriði, eða réttara sagt líklega samþykkt þeirra eða höfnun.

Ríkisstofnanir eru með völdin.

Tryggingastofnun undirbýr keyrslu 50 þúsund króna jóla glaðnings og birtir á síðu sinni að stjórnartíðindi hafi birt lögin sem eru ekki nema rétt að hefja ferlið í gegnum Alþingi, bara frá því í morgun, ekki frá því í gær eða fyrradag, nei lögin voru lögð fram í dag og eiga eftir að fara í nefnd og umræður. Bíddu, birta stjórnartíðindi ekki lög sem BÚIÐ er að samþykkja? Birta þau lög sem á að samþykkja? Ég bara velti þessu alvarlega fyrir mér og hvort eitthvað mark sé takand á þessum stjórnartíðindum.

Ráðuneytin hafa ákveðið hvort lögin verða samþykkt eða ekki.

Þingmenn hafa ekkert vald.

Þingmenn eru bara sendisveinar ráðuneyta þegar þeir eru í stjórn og boðberar betri tíma þegar þeir eru í stjórnarandstöðu.

Þingmenn halda að þeir geti breytt einhverju og lagað til í spillingarmálum og mafíu málum íslensks þjóðfélags.

Margir þingmenn eru hið besta fólk.

Örfáir þingmenn eru líklega hinir verstu þorparar.

Nýr þingmaður heldur að hann geti komið einhverju af loforðunum sem hann gaf kjósendum sem kusu hann, til framkvæmda.

Nýi þingmaðurinn kemst fljótlega að því að hann hefur keypt köttinn í sekknum og ef hann tekur ekki þátt í 63ja manna ruglinu er hann búinn að vera.

Íslendingar kjósa aftur og aftur sama fólkið. Stundum er fólkið komið í annan flokk og kjósendur hlusta á aðeins breytt loforð.

Það þarf líklega að hreinsa út á Alþingi og ekki síður í ráðuneytum.

Ég ætla að leyfa mér að halda því fram að ráðuneyti séu valdhafar alls á Íslandi.

Það eru ráðuneytin sem stjórna og stofnanir undir þeim framkvæma og er þar til dæmis gott að hafa TR í huga.

Við ráðumst á TR og við vitum að hún er ægilegt fyrirbæri. Við gleymum því að stofnunin tekur við fyrirmælum frá ráðuneyti og hún verður að fylgja þeim fyrirmælum.

Munum eftir símastúlkunni í fyrirtækinu, hinu almenna fyrirtæki úti í bæ. Hún er fyrsti tengill óánægðs viðskiptavinar og hún fær mestu skammirnar. Viðskiptavinurinn hefur blásið reiði sinni á saklausa símastúlkuna og hún gefur honum samband við deildarstjóra sem tekur við aðeins meiru en máttlausara reiðikasti. Deildarstjórinn vísar svo á yfirmann sinn og svona er tröppugangurinn upp í efstu lög ef reiði viðskiptavinarinna, eða reiði kjósandans endist.

Venjulegur kjósandi er svo úrvinda eða svo blindur eða svo blekktur að hann trúir öllu sem efsta lagið segir honum og merkir X við þann sem hann hefur alltaf merkt við.

Finnst okkur vera í lagi að 63ja manna samkoma við Austurvöll skuli bara vera formsatriði?

Er ekkert athugavert við það?

Ég velti þessu bara fyrir mér í framhaldi af orðum Guðmundar Inga þar sem hann sagði að samþykkt laganna um jólagreiðslu til öryrkjanna væri bara formsatriði og ekkert annað.  Ef þessi ágæti maður væri í ríkisstjórn þá þætti mér illt í efni. Það væri ekki að vænta mikillar viðspyrnu við veldi ráðuneytanna.

Hulda Björnsdóttir

Loneliness

30. November 2020

I was thinking about people who are alone during this horrible time.

Loneliness is a sad feeling. How many are having this feeling every day when they get up after perhaps a not so good nights rest?

We have to think outside the box. We need to keep the hope alive. If we loose hope we loose everything.

We know the situation and we know how to protect us and everyone else but the loneliness hampers and some of us can´t take it anymore and we go for a visit and we hug people and we kiss people, while at the same time we become the super spreading individuals.

The elderly miss their relatives.

The Christmas is around the corner and everything is different. The shops are trying to survive and we have Black Friday lasting a week. The ads are killing us. They are shouting, buy, buy, buy.

How are we going to buy when we don´t have work?

How are we even going to have food on the table when we don´t have work?

In my little land we are trying to survive. Many small companies have closed and will never open again.

We have to wear masks on the roads and in the companies and around people.

I don´t like the masks and this morning I put on a hat because it´s cold in my little land. Putting the mask on was different and more complicated because of the hat. I miss seeing my friends smiles and I miss being able to give them a hug when they need it and I need it too.

But, I try to be optimistic and I wake up in the morning telling myself that this is going to be a happy wonderful day. My mind-set is what makes me feel almost ok, not quite, but almost.

This morning I do have a problem which needs to be solved. I have called for help and the people that can help are trying. Will it be solved? I don´t know. But what I know is that some people I have never met and don´t know at all are trying to find a solution. I´m grateful.

So, this is just a thought for today, which I wanted to share. I don´t write much here these days. I am somehow a bit drained and struggling to make it through the day.

Yesterday someone connected with me on Instagram. I really don´t understand how they can find people to connect with. I decided to play along yesterday and just have fun for few minutes. It was interesting but I wondered how this poor creature was feeling and how lonely he must be. Why are men, and most likely women as well, so desperate that they try to convince them selves that they are the kings and queens that no one can reject? My thought is that it might be a desperate loneliness that drives them.

Anyway, let´s not take it too seriously if some idiots are trying to connect on the internet. Let´s just feel sorry for them and delete them or block them. That´s the best way. They will continue to pop up. There is always time when you are not being bothered but then they appear again.

True friends are the ones we keep. True friends are the ones who we turn to when we get lonely. True friends are real. We don´t have to want to be in a relationship. We just need to accept that we need people in our lives if we want to keep loneliness away.

I appreciate my freedom and I would not go into a relationship even if offered one. My freedom is everything to me. I can walk down the stairs into my car and drive away without asking anyone for permission. I can just go and enjoy the unknown, free as a bird.

My reader, I just wanted to share with you my thoughts this moment while I am waiting for a call where the caller tells me the problem from the morning is solved.

I may be here again tomorrow or I may not. My plan is for today and the unknown future is tomorrow.

Hulda Björnsdóttir

Réttindi fyrir þá sem eiga ENGIN EÐA TKAMÖRKUÐ réttindi frá almannatryggingum á íslandi

20. 11. 2020

Afritað af vef TR

Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða

Nýtt úrræði sem er ætlað að styrkja framfærslu 67 ára og eldri sem búsettir eru hér á landi og eiga engin eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum kemur til framkvæmda 1. nóvember 2020.

Einstaklingar sem eru 67 ára og eldri með engin eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum og með tekjur undir 231.110 kr. á mánuði geta átt rétt á viðbótarstuðningi við aldraða.

Hægt er að sækja um á Mínum síðum TR. Réttindi eru ákvörðuð í 12 mánuði í senn og þarf þá að sækja um að nýju.

Samhliða umsókn um viðbótarstuðning þarf umsækjandi að koma í þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar eða umboð stofnunarinnar og staðfesta dvöl sína hér á landi.

Skilyrði:

  • Að vera 67 ára eða eldri.
  • Að hafa fasta búsetu og skráð lögheimili hér á landi og dvelja hér varanlega.
  • Ef um erlendan ríkisborgara er að ræða þarf hann að hafa ótímabundið dvalarleyfi hér á landi eða rétt til ótímabundinnar dvalar.
    • Við sérstakar aðstæður er heimilt að veita undanþágu frá ótímabundnu dvalarleyfi. T.d ef erlendur ríkisborgari er með dvalarleyfi sem getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis. Gerð er krafa um búsetu og lögheimili hér á landi í tvö ár.
  • Að hafa sótt um og tekið út að fullu öll réttindi sem hann kann að eiga eða hafa áunnið sér.
  • Að mæta í eigin persónu í þjónustumiðstöð Tryggingastofunar að Hlíðasmára 11 eða til umboða um allt land til að staðfesta dvöl hér á landi.

Sækja um á Mínum síðum

Hvar finn ég lögin?

Spurt og svarað

Er hægt að sækja um aftur í tímann?

Hægt er að sækja um þrjá mánuði aftur í tímann.

Fram til 31. janúar 2021 er hægt að sækja um frá gildistöku laganna, 1. Júlí 2020.

Hvaða önnur réttindi fylgja viðbótarstuðningi?

Ef umsækjandi er einhleypur og býr einn er hægt að sækja um heimiliuppbót.

Hver er upphæð viðbótarstuðningsins?

Réttindi viðbótarstuðnings við aldraða getur mest numið 90% af ellilífeyri og 90% af heimilisuppbót.

Upphæð fulls viðbótarstuðnings er 231.110 kr.

Upphæð fullrar heimilisuppbótar viðbótarstuðnings er 58.400 kr.

Forsendur miðast við árið 2020

Hver eru áhrif tekna og frítekjumarka á viðbótarstuðning?

Viðbótarstuðningur er tekjutengdur og almennt frítekjumark er 25.000 kr. á mánuði. Tekjur umfram frítekjumark dragast frá greiðslum.

Þarf að sækja um réttindi annars staðar?

Umsækjendur verða að sækja um öll réttindi áður en sótt er um viðbótarstuðning frá Tryggingastofnun s.s. launatengd réttindi, greiðslur almannatrygginga, félagslega aðstoð ríkisins sem og innlendar og erlendar lífeyrissjóðsgreiðslur.

Hafa eignir áhrif?

Ef eignir í peningum og verðbréfum eru meiri en sem nemur 4.000.000 kr. er ekki réttur til greiðslna.

Hvaða gögnum þarf að skila með umsókn?

Auk umsóknar, sem best er að skila inn á Mínum síðum, þarf að skila inn tekjuáætlun.

Kallað er eftir öðrum gögnum til að staðfestingar á rétti til viðbótarstuðnings

Get ég ferðast erlendis samhliða viðbótarstuðningnum?

Greiðsluréttur fellur niður ef dvalið er lengur en 90 daga á hverju 12 mánaða greiðslutímabili.

Hverjir geta ekki sótt um?

Einstaklingar sem ekki eru búsettir hér á landi og lífeyrisþegar með 90% réttindi eða meira í almannatryggingakerfinuValmynd

Ríkisstjórn Íslands HATAR venjulega eldri borgara!

20.11.2020

Ég er argandi ill.

Ég gæti skrifað marga pistla í dag um það sem mér er efst í huga en ætla að láta þetta duga allavega í bili.Ég hlustaði á BB í opnu streymi og varð æf.

Er búin að sitja á mér núna í heilan sólarhring en fréttir frá ríkisstjórn sem ég sá áðan fylltu mælinn.

Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum að öryrkjar fengju 50 þúsund króna jólauppbót, skatta og skerðingafrjálst.Ég gleðst fyrir hönd öryrkja og þeir eiga þetta svo sannarlega skilið.

Ríkisstjórnin ákvað líka að eftir áramót eigi að þokast í rétta átt með að fylgja 69. grein almannatryggingalaganna varðandi lögbundnar hækkanir.Öryrkjar eiga öfluga baráttusveit sem er nú að uppskera aðeins eins og hún sáði.Eldri borgarar fá ekkert auka og ekkert loforð um lögbundnar hækkanir ellilífeyrirs á næsta ári.

RÍKISSTJÓRNIN HATAR VENJULEGA ELDRI BORGARA. Ég hef reyndar vitað það lengi, um þennan haturshug til eldri borgara hjá BB og fleirum sem hafa mokað að eigin köku fyrir sig og sína ættingja þegar þeir verða eldri borgarar.

Það sem ærði mig er hvernig forysta eldri borgara steinheldur kj!Hvar er forysta eldri borgara?

Hvar var forysta eldri borgara þegar öryrkjar fengu síðast svona skatta og skerðingalausan glaðning?

Ég hef ekki séð stafkrók frá LEB eða FEB um þessi mál upp á síðkastið.Er allt liðið hjá stjórn LEB lagst í COVID eða kannski bara dvala?

Öryrkjar eru vel að leiðréttingu komnir og eiga hana skilið, allir sem einn. Ríkisstjórn íslands hefur fótumtroðið þá og borið upp á þá aumingjaskap og ómennsku.

Ég fyrirlít þessa ríkisstjórn heitt og innilega og fjármálaráðherra getur þrusað um milljarða sem greiddir eru í velferðarkerfið en hefur ekki hugmynd um raunverulegar aðstæður þeirra sem eru öryrkjar eða fátækir eldri borgarar.

Það eru að koma kosningar og ríkisstjórnin komin í ham ásamt öllum öðrum sem ætla sér inn á þing. Bjarni ætlar að hafa marga fundi eins og þann sem ég horfði á héðan frá Portúgal. Ég ætla að fylgjast með áfram. Ég verð að gera það til þess að vita hvað og hvernig hann ætlar að murka lífið úr mér og mínum hóp á næstu árum. Loforðin sem hann kemur með eru öll til þess að veiða atkvæði og hann hefur ekki minnsta áhuga á því að efna neitt af þeim þegar hann hefur fengið atkvæðið á silfurfati.

Ég horfi á innskot á CNN þar sem forsætisráðherra geyflar sig og segir frá hvað allt sé dásamlegt á Íslandi.

Ég garga innan í mér hvert einasta skipti sem ég sé hana.

Ég lýsi eftir forystu LEB og FEB ásamt Gráa hernum.

Hvar eruð þið núna rétt fyrir jólin?

Af hverju hafið þið ekki barist fyrir sömu kjarabótum fyrir eldri borgara og þeim sem öryrkjar eru nú loksins að ná, það er að ellilífeyrir fylgi launum sem hann á að fylgja samkvæmt 69 greininni?

ÉG LÝSI YFIR VONBRIGÐUM MÍNUM MEÐ FORYST ELDRI BORGARA.

Fyrir hverja eru þið að vinna?

Hulda Björnsdóttir

Why are some people hiding behind fake accounts?

8th of November 2020

A new day and a new beginning in USA I hope.

The world can breathe now. The president is sulking and does not accept the results. When I saw the results yesterday, I cried. That’s what I do when I am happy. It was such a relief. I listened this afternoon to a conversation between Kamala Harris and Pres. Obama. It was pure joy. She is amazing and there is a woman who is confident and humble.

I really don´t understand why people can not be happy for Biden, and I don´t understand why they are talking about his age and predicting he won´t last long. He is healthy and fit and he is what the world needs now. He will be the healer and she will support him every step of the way. I am happy for them. I just want to remind everyone that age is just a number!

It´s raining in my little land and rather cold.

I have been trying to find out who the stalker is but no luck so far.

I wonder what makes people pretend being someone they are not. What is it that drives those persons? Is it lack of confidence? Is it simply being mean? Is it wanting to be famous instead of ordinary?

I just wonder.

Being comfortable in your own skin is what makes people happy.

Having to pretend to be someone else makes you pathetic and unhappy.

There are loads of fake accounts both on Facebook and Instagram. Perhaps more on Instagram. It’s a pity because many people do want to communicate through the internet.

I got a call on Skype and replied because the name was familiar and I thought it was a friend from China which I have not heard from for some time. After few minutes I realised the person I was communicating with was not my friend but someone I had never heard of.

There is a formula those fakes use.

I am a woman so most of the messages I get are from men who pretend to have lost their wives in an accident or from cancer. Normally they do have one or 2 children and they are looking for whatever!

Anyway, I told the Skype person that I knew he was fake and that he used the formula the fakes use.

He wanted to know what I was talking about and of course I did not explain and just blocked and reported the idiot.

During these horrible times we are living now many people are lonely and fall for the fake attempts.

I urge people to be careful and not reply to calls like I did, without being absolutely sure they are talking to the person they think they are talking to.

I also want to say that if you get a friend request on Instagram just look at how many posts the person has, how many followers, how many she or he do follow, what kind of people they are following.

On Facebook it’s the same. Look at their profile. If there is no information don’t accept the friendship. If you think they are fake report them and block. Tell Facebook why you are taking action. There is a way to stop this but if we don´t do anything we are helping the fakes.

I know I have been jumping from one matter to the next one without making sense. I’m just putting on paper what comes to my mind this moment.

Please, take care and stay safe. Try to use the masks and social distance. It is not comfy but it helps.

We will get over the pandemic late next year and go back to NORMAL again, I sincerely believe this.

In my little land there is a state of emergency until the last week of November. It is not as bad as in March but bad enough.

We are trying and we are hoping.

I bid you all good week ahead and perhaps I will sit down tomorrow and write something else. We never know.

Hulda Björnsdóttir

Íslenskir hælisleitendur í Portúgal !!!!!

2. nóvember 2020

Stundum verð ég svo ofboðslega reið að ég sit á mér og sest ekki niður við tölvuna til þess að segja ekkert sem ég gæti séð eftir.

Nú er ég búin að bíða í 3 daga og held að mér sé óhætt.

Tilefnið er enn eina ferðina hælisleitendur.

Umræðan um hvernig fólki er vísað úr landi eftir margra ára búsetu á Íslandi er ekki það sem ég ætla að tala um. Ég blanda mér ekki í þá umræðu.

Það sem ég ætla að þrusa yfir eru íslenskis hælisleitendur sem flytja til útlanda og ætlast til þess að þeir geti með SÓMA sloppið við að greiða skatta til þjóðfélagsins sem þeir leita hælis hjá.

Þetta fólk hælir sér af því að geta notið óskertra eftirlauna og haft það harla gott á eftirlaunum frá Íslandi í fátækum löndum þar sem VENJULEGIR borgarar greiða skatta til þjóðfélagsins og gera sér grein fyrir að ekki er hægt að reka þjóðfélag fyrir EKKI NEITT.

Ég velti fyrir mér hvað þessir íslensku hælisleitendur eru að hugsa. Hvaðan halda þeir að peningar komi fyrir viðhaldi vega sem þeir keyra á? Hvaðan halda þessir hælisleitendur frá Íslandi að peningar komi fyrir læknisþjónustu sem þeir nýta sér í botn í landinu sem kannski hefur tekið á móti þeim?

Halda þessir íslensku hælisleitendur, sem eru líklega ekkert betri en Bjarni Ben og Sigmundur sem földu peninga í skattaskjólum, að fátæk þjóð eigi að halda þeim uppi?

Það er hlálegt að sjá suma af þessum íslensku hælisleitendum í útlöndum bægslast yfir því hvernig sukk og svínarí þrífst á Íslandi. Þessir íslensku hælisleitendur í útlöndum er sama sortin og mafían á Íslandi sem heldur niðri tekjum öryrkja og fátækra til þess að geta sópað að eigin köku fárra forríkra á Íslandi.

Ég fyrirlít þetta pakk sem sendir mér endalausar spurningar um hvort ég borgi skatta í landinu þar sem ég bý.

Auðvitað borga ég skatta þar sem ég bý.

Ég ætlast ekki til þess að fátæk þjóð sjái fyrir mér jafnvel þó ég hafi kosið að búa í landinu síðasta part ævinnar.

Ég er þakklát fyrir hvernig landar mínir  í litla landinu mínu hafa tekið á móti mér og ég skammast mín fyrir að vera af sama þjóðerni og íslensku hælisleitendurnir sem hafa flutt hingað og stæra sig af því að HÉR BORGUM VIÐ SKO EKKI SKATTA!

Ég er öskureið fyrir hönd vina minna sem þræla daginn út og daginn inn til þess að sjá fyrir fjölskyldum sínum og horfa upp á hælisleitendur sukka eins og enginn sé morgundagurinn á kostnað minn og annara heiðarlegra. Við sem borgum skatta höldum uppi þessu hyski sem ekki sér sóma sinn í að greiða til þjóðfélagsins.

Við sem borgum skatta höldum uppi heilsugæslu sem þetta pakk nýtir sér án þess að blikna, og það er ekki fyrir að fara ómældu hreysti þessara hælisleitenda.

Við sem borgum skatta höldum uppi vegakerfi og opinberum framkvæmdum sem þetta pakk nýtir daginn út og daginn inn en týmir ekki að taka þátt í með því að borga skatta til þjóðfélagsins.

Svona pakk kann ekki að skammast sín.

Einn góðan veðurdag kemur auðvitað sukkið í bakið á liðinu og þá ætla ég ekki að gráta afdrif íslenskra ómerkilegra hælisleitenda.

Hulda Björnsdóttir

Ég græt að morgni þessa dags

29. október 2020

Góðan daginn.

Ég ætla að setja niður nokkrar línur um Ísland þó ég vildi helst geta notið morgunsins án þess að hugsa um hvernig vinir mínir þar eru pikkfastir í gildru fátæktar og þjóðin hefur kosið yfir sig hvað eftir annað þrælahaldara íhaldsins og veitt BB völd sem eru engu lík.

Í gær ræddi ég við Portúgalskan vin og komst að því enn eina ferðina hvað margir halda að Ísland sé svo dásamlegt og skilja hreint ekkert í því af hverju ég ljómi ekki í framan þegar þeir segja mér frá undrinu.

Bankastjórar á Íslandi voru settir í fangelsi, ríkisstjórnin var sett í fangelsi, landið er með olíulindir og er forríkt, sagði þessi vinur minn mér.

Eitthvað annað á Íslandi en hér í Portúgal, sagði vinurinn við mig.

Hér í Portúgal er spilling og stjórnmálamönnum er alveg sama um fátæka fólkið, eitthvað annað en á Íslandi þar sem allt er svo dásamlegt og gott, sagði vinurinn minn.

Ég reyndi að malda í móinn og segja að það væri Noregur sem væri með olíuna.

Ég reyndi líka að segja að pólitíkusarnir á Íslandi sætu EKKI í fangelsi og hefðu ekkert setið þar!

Vinur minn, sá Portúgalski vissi betur en ég og eins og svo oft áður gafst ég upp og fór.

Það er auðvitað eðlilegt að fólk haldi að þetta sé dásemd ein á eyjunni forríku þegar forsætisráðherra kemur í alþjóðafjölmiðla aftur og aftur til þess að segja frá hvað ríkisstjórnin sé unaðslega góð og hvað allir hafi það gott á landinu.

Núna er þessi mánuður, október árið 2020 alveg að verða búinn. Eins og ævinlega á þessum tíma mánaðarins eru öryrkjar, eldri borgarar margir og fátæklingar að deyja úr hungri og bíða með eftirvæntingu eftir morgundeginum.

Ótrúlega margir, sem ekki eru öryrkjar eða fátækir eftirlaunamenn eða bara fátækir Íslendingar almennt, halda að öryrkjar séu þurfalingar sem lifi á ríkinu en ættu að hundskast út að vinna!

Þegar ég sé færslur sem lýsa því hvernig öryrki sé með yfir 400 þúsund krónur í tekjur á mánuði, garga ég inni í mér og græt á sama tíma. Hvaða fátækir öryrkjar eru með svona tekjur, spyr ég.

Fordómar gagnvart þeim sem hafa misst heilsuna af einhverjum ástæðum eru með ólíkindum.

Sumir öryrkjar hafa fæðst með öryrkjaólina herta að og eiga aldrei möguleika á að losna.

Öryrkjar vildu svo sannarlega komast úr gíslingunni og fara út á vinnumarkaðinn og hitta annað fólk og vera eins og hinir VENJULEGU.

Öryrkjar sem voga sér að reyna að vinna og taka eitt skref í einu í áttina að eðlilegu lífi eru teknir kverkataki skerðinga og ávöxtur erfiðisins er svo sáralítill og niðurlægingin svo ægileg að flestir gefast upp.

Svo situr fólk og þrusar á Facebook og segir að öryrkjar eigi að hætta á bótum og fara út að vinna. Vonandi verður það fólk aldrei fyrir því að slasast eða veikjast og þurfa að leita á náðir ríkisins til þess að fá örorkubætur! Staðreyndin er einfaldlega sú að allir geta orðið öryrkjar á augnabiliki. Þeir sem lenda í bílslysum geta verið sviftir venjulegu lífi á einu augnabliki og eiga aldrei möguleika á því að endurheimta lífið sem var fyrir slysið.

Öryrkjar eru þverskurður þjóðfélagsins. Þeir eru ekki einhverjir aumingjar sem nenna ekki að vinna. Þeir eru venjulegt fólk. Þeir eru fólk sem á börn sem þeir vilja sjá vaxa úr grasi og verða nýtir þegnar þjóðfélagsins. Þeir eru fólk sem verður 67 ára ef þeim endist heilsa til þess að ná þeim aldri og verða þá eldri borgarar. Ekki tekur betra við eftir 67 ára aldurinn. Sultarólin heldur áfram að herða kverkatakið og margir halda það ekki út og binda endi á þjáningarnar.

Öryrki eða fátækt foreldri sem getur ekki gefið barninu sínu að borða alla daga mánaðarins er manneskjan sem við ættum að hugsa til á þessum degi.

Setjum okkur í spor fátæklinganna, eða reynum það, og hættum að andskotast með fjármálaráðherra og forsætisráðherra í lyginni um hvað þetta fólk hafi það fínt.

Horfum á raunveruleikann. Börn sem alast upp í sárri fátækt eru á hraðferð inn í fátækt fullorðinsára. Þau eiga flest enga möguleika á því að rífa sig upp.

Öryrki sem aldrei sér út úr þokunni þar sem síðustu dagar mánaðarins eru eins og helvíti á jörðu kemst aldrei upp úr ástandinu, hann sekkur dýpra og dýpra niður í örvæntinguna og drukknar að lokum.

Eldri borgari sem aldrei á fyrir lyfjum, mat eða brýnustu nauðsynjum hefur í mörgum tilfellum ekki þrek eða hugrekki til þess að rísa upp og mótmæla meðferðinni. Þessi eldri borgari tilheyrir ekki 10 prósentunum sem éta upp allan gróða landsins og moka að eigin velsæld og gefa skít í hina.

Þessi eldri borgari er ég og þú sem eigum vini sem eru enn verr stödd en við og sem við viljum hjálpa en vitum ekki hvernig við eigum að koma stjórnvöldum í skilning um neyðina.

Látum ekki blekkjast af fagurgala og loforða flaumi sem nú rennur eins og fljót yfir landið.

Verum raunsæ, berjumst fyrir mannsæmandi lífi ALLRA.

Hulda Björnsdóttir

Where did love go?

You are my love

You are my world

I love your touch

I love your heart beat next to mine

I love your smile

I love your longing look into my eyes

We are meant to be

Or are we?

You are far away

I am close

Reaching out to you

My heart aces

You cheated on me

You lied to me

You told me to believe

I did

But you left

Why did I trust you?

I don´t know

But I wanted to

Even though I knew I couldn’t

Love is complicated

Love is wonderful

Love is true

Love is amazing

Love is life

/Hulda Björnsdóttir

Skrifað fyrir einu ári, nákvæmlega. Eitthvað sem hefur breyst til batnaðar?

24.október 2019

Eins og ég hef stundum sagt þá eru til þingmenn sem mér þykja skörungar og ég gæti hugsanlega treyst. Hins vegar, þegar ég skoða málið þá snýst mér hugur.

Eitt dæmi er Helga Vala Helgadóttir sem ég hef trú á að vilji vel og hún rífur sig þegar henni þykir viðeigandi. Hið sorglega er að hennar rödd er ekki nægileg. Hún verður eins og aðrir stjórnmálamenn að beygja sig undir flokksagann. Hvað getur hún þá gert? Jú, með því að koma sér vel inn í t.d. velferðarkerfið sem er skrímsli út af fyrir sig, þá getur hún frætt samflokksmenn sína. Ég hef trú á henni en hið sorglega er að ég hef ekki sömu trú á öllum þingflokknum. Annað er svo að flokkur Helgu kemst ekki einn í stjórn og þá byrja hrossakaupin. Við getum talað endalaust um hvernig skerðingar eiga að vera en á meðan kerfið er slíkt skrímsli sem það er núna þá skiptir engu máli hvað verður gert við skerðingarnar.

Tryggingastofnun er ríki í ríkinu og þar er eitthvað valdaapparat sem ég skil ekki en þyrfti líklega að skoða smávegis.Við getum líka endalaust talað um hvað hinir og þessir gerðu í fortíðinni og eytt orku í að sannfæra okkur um að þetta sé nú allt Jóhönnu og Steingrími að kenna.

Jóhanna er löngu farin úr stjórninni og það þýðir ekkert að berja á henni.Steingrímur er hjá Vinstri grænum og ber ábyrgð á því sem nú er gert.Þetta er ekkert flókið.Snúið ykkur að nútíðinni.Hættið að moka undir spillinguna.

Opnið augun og sjáið fólkið sem sveltur.Fólkið sem kýs sama sukkið í kosningum eftir kosningum á líklega ekki betra skilið. Hinir, sem eru að reyna að breyta einhverju hverfa í skugga peningavaldsins.

Bylting er líklega það eina sem dugar, eða þá bara að leggja upp laupana og gefast upp.Svo er auðvitað hægt að leggjast í víking og fara til Spánar. Þar er jú að verða til Íslendingabyggð með eigin samkomusal og alles!

Til þess að eitthvað breytist þurfum við almennilega forystu í Landssambandi eldri borgara.Öryrkjar eru held ég með góða forystu enda láta þeir í sér heyra.Jólin eru bráðum.

Allir vinnandi menn og konur fá jólabónus, óskertann.Eftirlaunafólk í Lífeyrisjsóði VR fær ekki jólabónus. Það er orðið gamalt og á ekki skilið að fá svoleiðis.Jólabónus hjá TR skerðist vegna TEKNA frá lífeyrissjóðum og mundi sjálfsagt skerðast enn meira ef Líf VR gerðist svo mannlegur að greiða “aumingja gamla fólkinu” þessa bónusa!

Ég hef aldrei skilið þetta kerfi hjá Lífeyrissjóði VR þar sem jólabónus og orlofsgreiðslur eru ekki fyrir þá sem eru komnir á eftirlaun. Það er auðvitað ekki þannig að Lífeyrissjóðurinn sé eitthvað verri en aðrir.Hvað ætli starfsfólk og stjórnendur VR og Lífeyrissjóðsins fái í orlofs og jólabónusa?

Æi, auðvitað er þetta bara öfund og illgirni í mér að vera að hafa orð á þessu.Það var reyndar þingmaður sem henti þessu aðeins í loftið í fyrirspurnartíma á hinu HÁÆRUVERÐUGA um daginn!

Hann er að sjálfsögðu í stjórnarandstöðu og kemst líklega ekki aftur á þing næst þegar kosið verður enda tilheyrir hann ekki fína fólkinu!

Fína fólkinu er nokk sama um einhverja öryrkja og eftirlaunafólk! Svoleiðis hópar eru bara fyrir og dásamlegt að losna við þá sem flesta úr landi svo hægt sé að skera niður greiðslur til þeirra og nota peningana í annað og betra, svo sem til að greiða niður skuldir fyrir suma sem geta komist í ráðuneyti eftir ráðuneyti og stjórnað landinu, sjálfum sér og sínum til hagsbóta.

Viðbjóðslegar staðreyndir, en staðreyndir þó. /Hulda Björnsdóttir

Eldri borgarar! Hefur ástandið batnað á síðustu 4 árum?

10. október 2020

Einkennilegt að lesa það sem ég skrifaði fyrir 4 árum. Hefur eitthvað breyst til batnaðar? Ef horft er framhjá Covid sé ég ekki betur en núverandi ríkisstjórn hafi endalausa fyrirlitningu á eldri borgurum sem ekki tilheyra elítunni, að ég tali nú ekki um fyrirlitningu stjórnvalda á öryrkjum.

Nýir stjórnmálaflokkar bæta ekki ástandið, þeir ættu frekar að sameinast þeim sem fyrir eru og verða öflugt afl sem getur, innan núverandi fyrirkomulags, beitt sér gegn þessari gengdarlausu fyrirlitningu á eldri borgurum, öryrkjum og ekki síst fátækum, á hinu vellauðuga landi Íslandi árið 2020.

“9 október 2016

Undanfarið hef ég verið að skrifa um svanga fólkið á Íslandi og hef þá einkum verið að tala um eldri borgara og hin ótrúlegu svik stjórnvalda og hvernig farið hefur verið með lífeyrissjóð þessa hóps og honum blandað saman við Almannatryggingakerfið og því haldið fram að hann (lífeyrissjóðurinn) væri viðbót við Almannatryggingakerfið..

Þeir sem til þekkja vita að tryggingakerfið var hugsað sem viðbót við sjóðina en ekki öfugt.

Um þetta er hægt að rífast endalaust en besta leiðin er að skoða söguna og þeir sem hafa áhuga og nennu ættu kannski að gera það sér til fróðleiks.

Það eru fleiri en eftirlaunaþegar á Íslandi sem eiga ekki fyrir mat alla daga. Launafólk á lægstu textum er ekki sælt af sínum launum. Þar er við forystuna að eiga og ætti hún að berjast fyrir þeirra málum.

Eftirlaunaþegar hafa ekki marga málssvara og er ég ekkert of góð til þess að leggja mitt af mörkum til þess að tala þeirra máli.

Allir verða gamlir sem lifa. Þeir sem deyja fá ekki eftirlaun. Þetta vita auðvitað allir en hugsa samt ekki út í það. Yngra fólk á Íslandi er upptekið við að lifa lífinu núna og finnst kannski ekkert skipta máli einhverjir áratugir í framtíðinni. Það skiptir reyndar máli og því fleiri sem huga að starfslokum sínum með einhvers konar sparnaði ættu að vera betur settir en þeir sem ekki gera það.

Í morgun las ég þráð á Facebook síðu vinar míns. Hann er oft ekkert að skafa utan af hlutunum og segir það sem hann meinar og það sem margir aðrir eru að hugsa.

Skrif hans vöktu mig til umhugsunar eins og svo oft áður og ekki síður hin ótrúlega harkalegu viðbrögð sem hann fékk. Ég skil stundum ekki, og reyndar mjög oft, hvað fólk getur látið út úr sér í skrifum sínum og brigslað fólki um alls konar hluti. Það er með ólíkindum hvað það eru margir heilagir á landinu!

Ég tilheyri vonda fólkinu og er bara nokkuð ánægð með það.

Skattsvik eru stórt vandamál á Íslandi.

Það má auðvitað ekki tala um þetta. Ef svona hlutir eru nefndir verður allt vitlaust.

Ég þekki líka marga og eru það mjög margir sem fara eftir lögum og reglum og sumir þeirra lepja dauðann úr skel og eiga ekki fyrir mat. Það er fólkið sem ég held uppi vörnum fyrir og ætla mér að gera fram í rauðann dauðann.

Tryggingastofnun hundeltir mig allan ársins hring til þess að sjá um að hver einasta króna sem ég fæ út úr kerfinu sé rétt. Ég bý erlendis. Auðvitað er það gott og blessað og sjálfsagt að gefa þeim allar upplýsingar sem þeir biðja um og sannfæra þá um að ég sé á jörðunni en ekki farin til himna og sé að krefjast bóta þaðan. Ég hugsa að ég þurfi ekki á bótum að halda þegar ég fer yfir um, en það er annað mál.

Ég er mjög sátt við það að þeir eftirlaunaþegar sem ekki hafa, einhverra hluta vegna, getað sparað í lífeyrissjóð fái samfélagslega hjálp frá Almannatryggingakerfinu. Það er ekki nema sjálfsagt að efri árin séu eins falleg og mögulegt er.

Ég er hins vegar ekki sátt við að það sem ég hef sparað verði að engu.

Ég vil fá minn lífeyrissjóð óskertan. Það er ekki verið að gefa mér eitt eða neitt, ég er að taka út það sem ég hef lagt fyrir í marga áratugi og ég borga fullan skatt af sparnaðinum mínum.

Þar sem ég bý erlendis hef ég ekki sömu réttindi og þeir sem búa á Íslandi. Ég er ekki að kvarta mikið yfir því þó mér finnist það ósanngjarnt.

Ef skattleysismörk hefðu hækkað eins gert var ráð fyrir í upphafi væri staðan önnur hjá venjulegu fólki.

Kannski væri hækkun þeirra farsælli lausn en að sletta nokkrum krónum í alla og þessar krónur svo borgaðar með skertum Lífeyri frá lífeyrissjoðunum sem ég og fleiri hafa verið að safna alla starfs æfina.

Það væri hægt að spjalla um þátt verkalíðsforystunnar í þessum málum en ég læt það öðrum eftir og bendi ykkur sem hafið áhuga að lesa skrif Wilhelms Wessmans og Guðmundar Guðmundssonar.

Ég geri ráð fyrir því að verða nú skömmuð en bak mitt er breitt og ég get tekið ýmsu. Held þó að það gæti verið ágætt fyrir þá sem ætla að leggja eitthvað til málanna hér að hugsa tvisvar áður en haldið er af stað.

Ég þekki vel til kjara raunverulegra öryrkja, Ég ólst upp hjá einum. Ég þekki líka vel til þess að vera eftirlaunaþegi bæði á eigin skinni og annarra. Ég veit hvað það er að eiga ekki mat og fara svangur í rúmið. Margir af minni kynslóð ólust upp við erfiðar fátæktar aðstæður þar sem vatn fraus í krönum yfir nóttina og brunagaddur var inni. Sem betur fer voru það ekki allir, margir höfðu það gott.

Árið 2016 á Íslandi, sem er með ríkustu þjóðum heims, ætti enginn að líða skort og þurfa að fara svangur í rúmið eða eiga ekki höfði sínu að halla á nóttunni í hlýju húsi og góðu rúmi.

Kosningaloforð eru ódýr. Þau er auðvelt að svíkja. Nú renna loforðin út í stríðum straumum.

Kæra fólk sem þetta lesið ! Í guðs bænum hugsið ykkar ráð vel áður en þið kjósið aftur sama sukkið og verið hefur.

Litlu framboðin lofa ekki síður en geta þau staðið við fögru fyrirheitin? Hvar ætla þau að taka peningana? Skilja þau kerfið? Af hverju sameinast þau ekki svo öruggt sé að þau komist til valda?

Ég sé ekki betur en 8 ára uppbyggingartíma sé að ljúka og framundan séu mögru árin. Þannig hefur þetta gengið á Íslandi aftur og aftur í gegnum tíðina.”

Ég viðurkenni að eftir lestur þess sem ég skrifaði fyrir 4 árum er ég vonlítil og sorgmædd.

Hulda Björnsdóttir