Kostnaður við farsíma og nettengingar Alþingis

Svar forseta Alþingis við fyrirspurn frá Andrési Inga Jónssyni um kostnað við farsíma og nettengingar.

  1.       Hver er heildar- og meðalkostnaður Alþingis vegna farsíma þingmanna, starfsliðs þingflokka og formanna flokka og starfsliðs skrifstofu Alþingis undanfarin fimm ár? Svarið óskast sundurliðað eftir fyrrgreindum þremur hópum, árum og þjónustuaðilum.
    2.      Hver er heildar- og meðalkostnaður Alþingis vegna nettengingar á heimili þingmanna, starfsliðs þingflokka og formanna flokka og starfsliðs skrifstofu Alþingis undanfarin fimm ár? Svarið óskast sundurliðað eftir fyrrgreindum þremur hópum, árum og þjónustuaðilum. Einnig komi fram sundurliðun á kostnaði við nettengingu og gjaldi vegna aðgangs að fjarskiptakerfi.
        Skrifstofa Alþingis sundurliðar ekki símakostnað og nettengingar á heimili í bókhaldinu og er það í samræmi við skráningarlykla Fjársýslu ríkisins. Svar við 1. og 2. tölul. fyrirspurnarinnar er því tekið saman.
Símagjöld og afnotagjöld af línum eftir notendum og árum.
Þingmenn Starfslið
þingflokka og
formenn flokka
Starfslið
skrifstofu
Alþingis
2013 28.292.381 17.682.760 1.063.855 9.545.766
2014 28.201.293 16.858.796 684.465 10.658.032
2015 21.299.774 14.412.139 606.008 6.281.627
2016 17.693.086 12.016.175 557.201 5.119.710
2017 14.123.976 8.395.556 754.042 4.974.378
109.610.510 69.365.426 3.665.571 36.579.513
Símagjöld og afnotagjöld af línum sundurliðað eftir lánardrottnum og árum.

Opið bréf til frú Ingu Sæland

19.nóvember 2018

Opið bréf til Ingu Sælands formannsFlokks fólksins sem nú er komin með í launaumslagið sitt samkvæmt vef Alþingis í September 2018 eftirfarandi:

1.651.791 kr. fastar mánaðarlegar launagreiðslur

70.000 kr. fastar mánaðarlegar kostnaðargreiðslur

93.857 kr annar kostnaður

Þar sem þú ekki svarar bréfum sem ég hef sent til þín hef ég þetta opið bréf mér til þægindaauka.

Eftir að hafa horft á þig frú Inga Sæland tala á kaffifundi í flokki þínum á sunnudaginn var verð ég að segja eftirfarandi:

Á meðan ég hlustaði leið mér eins og ég væri komin á fund í Betel og væri að hlusta á predikara þar, ég hlustaði ekki alveg til enda, hreinlega gat það ekki sálarheillar minnar vegna.

Þú talar um græðgispunga og ert þá að tala um alþingismenn sem eru ekki í Flokki fólksins, hlýtur að vera. Eruð þið í Flokki fólksins sem eruð á þingi þá græðigispíkur?

Mér finnast laun ykkar bara nokkuð rífleg svo ekki sé meira sagt.

Þú segist tala tungu þjóðarinnar. Ég ætla að frábiðja mér að málflutningur þinn sé tunga mín eða samstíga mínum hugsunum og málfari.

Þú heldur því fram að þú ein og þinn flokkur séuð að berjast fyrir bættum kjörum fólksins í landinu.

Ég bendi þér á að hlusta á nokkra þingmenn sem hafa tekið til máls bæði á Alþingi og í fjölmiðlum undanfarna daga og eru virkilega að tala máli þeirra sem minna mega sín í þjóðfélaginu og þurfa ekki að beita lýðskrumi sem virðist vera uppi á borði hjá þér háttvirt þingpersóna.

Þú fórst enn eina ferðina með langa rullu um hvernig lífeyrissjóðirnir steli staðgreiðslunni af lífeyrissjóðsgreiðslum okkar og skrifar um sama mál í Morgunblaðinu.

Þú segir að lífeyrissjóðirnir haldi eftir staðgreiðslunni af framlagi okkar í lífeyrissjóði þar til þeir fara að greiða okkur eftirlaunin (lífeyrissjóðsréttindin).

Ég hreinlega skil ekki hvað þú ert að tala um en ætla að reyna að útskýra fyrir þér hvernig þetta gengur fyrir sig hjá vinnandi fólki þegar það fær greidd launin sín og hvernig staðgreiðsla er reiknuð.

Ég gef mér að einstaklingur sé með 300 þúsund króna mánaðarlaun.

Hann borgar 4% í lífeyrissjóð á mánuði sem gerir krónur 12.000 á mánuði

Þessar 12 þúsund krónur dragast frá launum og út kemur 288.000 sem er stofn til útreiknings staðgreiðslu sem er 36,94%, samasem 106.387 krónur mínus persónuafsláttur kr.53.895 semsagt staðgreiðsla krónur 52.492

Launaseðillinn er þá svona

300.000 kr. heildarlaun

Mínus 4% gr í lífeyrissjóð kr. 12.000

(Stofn til stgr.skatta krónur 288.000)

Mínus 52.492 krónur greiddar í stgr.skatta

Útgreidd laun samtals: 235.508 (bendi ég á að launþeginn borgar félagsgjald líka sem ég tek ekki hér því það er ekki til frádrattar við útreikning skattsins.)

Auðvitað er þetta dæmi kannski of flókið fyrir þig frú Inga en þú ættir að geta séð að þessi launþegi hefur EKKI greitt staðgreiðslu af framlagi sínu til Lífeyrissjóðsins. Launþeginn greiðir staðgreiðslu þegar hann fer að fá greidd eftirlaun og þá greiðir hann stgr. af þeirri upphæð sem hann fær sem lífeyri.

Ég sé ekki að sjóðurinn sé að halda eftir staðgreiðslu sem aldrei hefur verið greidd, eins og þú heldur fram. Hvaða staðgreiðslu ertu að tala um sem sjóðirnir eru að halda eftir? Eins og sést á launaseðlinum greiddi launþeginn ekki staðgreiðslu af framlagi sínu til lífeyrissjóðsins.

Hvaða staðgreiðslu ertu að tala um?

Þú hefur verið spurð að þessu áður og fátt orðið um svör. Kannski hefur þingmaðurinn lært eitthvað á þessum 2 árum.

Eftirfarandi er tekið af síðu Lífeyrissjóðs VR og skýrir hvernig skattar eru reiknaðir út og skilaskildu sjóðsins

Lífeyrisgreiðslur eru skattlagðar eins og aðrar launatekjur.

Frá 1.1.2018 verður tekjuskattur einstaklinga eftirfarandi:

–           Af fyrstu 893.713 kr.            36,94%

–           Af fjárhæð umfram 893.714 kr.     46,24%

Það er á ábyrgð hvers lífeyrisþega að tilkynna í hvaða skattþrepi tekjuskattsgreiðslur eiga að vera. Nauðsynlegt er að upplýsa sjóðinn um tekjur frá öðrum aðilum en lífeyrissjóðnum, svo greiðslur frá honum skattleggist í réttu skattþrepi. Ekki þarf að hafa samband við sjóðinn ef greiðslur frá öðrum að viðbættum greiðslum frá lífeyrissjóðnum eru lægri en 893.713 kr. á mánuði.

Sjóðurinn sér um að skila staðgreiðslu af lífeyrisgreiðslum til skattayfirvalda. Skattkort eru rafræn og nauðsynlegt er að láta vita hversu hátt hlutfall af skattkorti þú vilt nýta hjá sjóðnum.

Persónuafsláttur

Persónuafsláttur árið 2018 er 53.895 kr. á mánuði

Skattkort lækkar skattinn því það veitir rétt til persónuafsláttar á staðgreiðsluári. Eigi lífeyrisþegi ónýttan persónuafslátt er mikilvægt að afhenda sjóðnum skattkort.

Lífeyrisþegar geta nýtt allt að 100% af ónýttu skattkorti maka til skattalækkunar.

Við fráfall maka geta lífeyrisþegar nýtt skattkort makans í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði.

Skattleysismörk miðað við lægsta skattþrep

Skattleysismörk lífeyrisþega eru 145.899 kr. á mánuði og eru fundin með því að deila persónuafslættinum 53.895 kr. með skattprósentunni 36,94%.

Dæmi um skattkort

Lífeyrisþegi sem er með 50.000 kr. á mánuði í lífeyri þarf að afhenda sjóðnum 35% skattkort til að þurfa ekki að greiða staðgreiðslu. (50.000 kr. x 0,3694 / 53.895 = 0,343)

Nánari upplýsingar um skatta má finna á heimasíðu RSK

Lýðskrum er ágætt fyrir þá sem gleypa það. Það er líka flott að gráta sig inn á þing en þegar kjörinn fulltrúi talar um samþingmenn sem ÞETTA eins og þú gerðir á kaffifundinum sem ég hlustaði á er eitthvað meira en lítið að málflutningi og virðingu þess sem er að tala.

Líklega hefur þú flutt samskonar ræðu á hinu háa Alþingi í dag og líklega á ég eftir að hlusta á þá ræðu með æluna upp í kok rétt eins og þegar ég les hástemmd skrif í blöðum eða hlusta á útvarpsviðtöl.

Ég held að það sé ráð að linni.

Mál fólksins í landinu eru í höndum þeirra sem sýna kurteisi en eru ákveðnir og hlustaði ég á nokkur slík undanfarna daga bæði á þingi og í sjónvarpi en því miður var það ekki frá þínum flokki.

Laun þín eru ábyggilega verðskulduð en þú skalt ekki tala um þig sem eina of okkur sem hálf sveltum á meðan þú nýtur frábærra kjara sem þingmaður og flokksformaður.

Það getur vel verið að þú verðir aftur ein af okkur við næstu kosningar, ég veit ekkert um það, en legg til að þú kynnir þér enn eina ferðina málefni lífeyrissjóðanna áður en þú heldur aðra BETEL ræðu.

Virðingarfyllst

Hulda Björnsdóttir

Hver er að berjast fyrir bættum kjörum eldri borgara?

18.nóvember 2018

Er einhver alvöru barátta fyrir bættum kjörum eldri borgara?

Hvað er Grái herinn eiginlega?

Tekið af síðu hersins:

“Grái herinn – baráttuhópur innan FEB – Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Hann berst fyrir mannsæmandi kjörum og virðingu allra.”

 “Baráttuhópurinn er sjálfstæður, en starfar undir merkjum Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Áherslan er einkum á réttindi eftirlaunafólks, það er þeirra sem hafa áunnið sér rétt til eftirlauna úr lífeyrissjóðum, þótt takmarkið sé vissulega að allir eldri borgarar geti lifað mannsæmandi lífi og átt „áhyggjulaust ævikvöld“, eins og lofað var þegar stofnað var til Lífeyrissjóða hér um árið. Þessum markmiðum verður þó ekki náð nema að til komi víðtæk hugarfarsbreyting í samfélaginu í garð aldraðra, sem og samstaða allra þeirra, sem láta sig þessi mál varða.”

 “Í herráði Gráa hersins sitja nú:

Erna Indriðadóttir, herforingi

Ásdís Skúladóttir, Bryndís Hagan Torfadóttir, Ellert B. Schram, Gísli Jafetsson, Wilhelm Wessman og Þórunn Sveinbjörnsdóttir”

Tilvitnun lýkur.

Á ég að trúa því að formaður LEB sé í stjórn hersins?

Það getur varla verið, þetta hljóta að vera gamlar upplýsingar.

Það er sorglegt að félag eins og FEB skuli ekki vera í alvöru að berjast fyrir bættum kjörum eldri borgara.

Árið 2018 er jólakortasala á dagskrá FEB, ha, JÓLAKORTASALA? Komon, gangið inn í nútímann, ef þið vilduð vera svo elskuleg.

Staðreyndin er sú að þingmenn hlusta á talsmenn félaganna og taka mark á kröfum þeirra, það kemur fram í upplýsingum um störf nefndar um fjárlög á alþingi.

Þeir sem eru í forsvari fyrir eldri borgara og koma fram fyrir hönd þessara félaga sem ég nefni hér á undan tugga endalaust um upphæðir eftirlauna frá TR og tala um 300 þúsund.

Þetta fólk virðist ekki gera sér grein fyrir því að 60 þúsund króna heimilisuppbót er félagsleg aðstoð en ekki lífeyrir, rétt eins og t.d. húsaleigubætur sem sumir fá.

Hvernig er hægt að treysta fólki sem kemur fram fyrir hönd okkar eldri borgara sem veit stundum ekki hvað 2svar sinum 2 eru?

Ég viðurkenni það fúslega að ég hamast endalaust á þessum félögum FEB og LEB. Það er einfaldlega þannig að þetta er fólkið sem talar fyrir hönd hópsins og þetta fólk er inni í einhverjum ótrúlegum kassa og kemst ekki upp úr honum.

Mér er þó kunnugt um að einn í stjórn FEB veit hvað heimilisuppbót er og hvernig hún hefur verið hækkuð mun meira en eftirlaunin sjálf. Það heyrðist mikið í þeim stjórnarmanni áður en hann fór í geymið en nú er heldur minna sem ég sé frá honum. Hvað veldur? Ég batt vonir við að eitthvað breyttist. Kannski er eitthvað að breytast og ég sé það bara ekki.

Þegar fólk flýr land til þess að komast af þá missir það alla félagslega aðstoð og þar á meðal heimilisuppbót!

Eftirlaunin minnka frá TR strax um rúm 60 þúsund á mánuði og skiptir þá ekki máli hvort fólk býr eitt eða ekki.

Annað sem er vert að hafa í huga fyrir þá sem hyggja á flutninga. Það er ekki sama hvert þið farið. Ef þið farið til dæmis til Asíu landa fáið þið ekki eftirlaun frá TR. Sumum gæti dottið í hug að flytja til dæmis til Tælands. Nei þangað komast eftirlaun frá TR ekki, sama hvaða árafjölda þið eigið að baki á Íslandi. Ástralía gæti líka verið hugsanlega áhugaverð fyrir suma. Nei, ekki þangað segja reglurnar.

Þið megið búa í Evrópu, Canada og Bandaríkjunum ef þið ætlið að fá eftirlaun frá Tr en ekki láta ykkur dreyma um aðra staði.

Eru þetta ekki átthagafjötrar?

Auðvitað liggja einhver rök að baki svona reglum, eins og öllum reglum, en þau eru einkennileg svo ekki sé meira sagt.

Ég vildi óska að fólk hætti að tala um heimilisuppbót í sama orði og eftirlaun frá TR.

Af hverju talar þetta sama fólk ekki um húsaleigurbætur sem sumir fá?

Ef einhverjum dettur í hug að það sé nóg að skilja við makann og þá komi heimilisuppbótin eins og fljúgandi fugl væri ágætt að skoða málið betur.

Það er ekki nóg að skilja, það þarf að fytja í burtu af heimilinu og það þarf að búa einn. Ef eftirlaunaþegi er til dæmis lasinn og þarf aðstoð 24 klst á sólarhring og einhver býr hjá honum til þess að aðstoða hann fellur heimilisuppbótin, félagslegi styrkurinn, niður.

Ef eftirlaunaþegi hefur ekki efni á því að búa einn og flytur til barna sinna þá býr hann ekki lengur einn og félagslegi pakkinn, heimilisuppbótin, fellur niður.

Já, ég veit það vel að þessi heimilisppbótarpakki var settur á fyrir nokkrum árum til þess að létta undir með þeim sem búa einir! Þið getið sparað ykkur að útskýra það fyrir mér, ég veit það.

Það er hægt að skoða dæmið enn lengur en ég læt þetta nægja í dag.

25 þúsund króna frítekjumark er í gildi núna.

Fyrir nýju almannatryggingalögin var frítekjumarkið rétt rúmlega 100 þúsund.

Fyrir samþykkt nýju almannatryggingalaganna var ætlunin að fella frítekjumark alveg niður og setja á krónu á móti krónu skerðingu en á síðustu stundu datt einhverjum það snjallræði í hug til þess að troða upp í mótmæli að setja af einskærri gjafmildi inn 25 þúsund króna markið!

Jafnvel þó hið háæruverðuga alþingi sæi sér ekki fært að fella niður allar skerðingar þá væri strax bót í því að hækka frítekjumarkið fyrir alla, ekki bara fyrir þá sem enn eru að vinna, upp í það sem það var fyrir nýju lögin, sem sagt t.d 109 þúsund á mánuði.

Auðvitað yrðu teknir skattar en eyðslufé yrði meira og mundi skila sér út í þjóðfélagið.

Fólk hefði aðeins meira á milli handanna og gæti leyst út lyfin sín og keypt sér mat alla daga.

Ég hef haldið því fram og geri enn að þegar fólk er svelt hálfu hungri og hefur ekki hússkjól verða til ótal vandamál sem kosta ríkið mun meira en þessi einfalda aðgerð að hækka frítekjumarkið hjá öllum upp í 109 þúsund á mánuði.

Það þýðir lítið að hækka eftirlaunin og niðurgreiða þau með greiðslum frá Lífeyrissjóðum eins og nú gerist. Hækki eftirlaunin frá TR í núverandi kerfi lækkar verðgildi þess sem fæst frá Lífeyrissjóði. Fólkið er eiginlega fast í gildru sem ómögulegt er að komast upp úr miðað við þetta lákúrulega 25 þúsund króna frítekjumark.

Ég bara nenni ekki að tala um flokka sem lofuðu öllu fögru fyrir kosningar og komust að með uppgjafa fólk frá öðrum flokkum eða flokka sem töldu einföldum kjósendum um að aldrei yrði farið í samstarf með þeim sem voru að fara frá vegna spillingar og óstjórnar en sitja nú eins og þægir krakkar undir ofurstjórn þeirra sem drepa flokka í stríðum straumi sem voga sér að fara í samstarf. Ég bara nenni ekki að tala um þetta á sunnudagsmorgni í hávaðaroki.

Hulda Björnsdóttir

Portuguese SAGAS – My fireplace

17th of November 2018

Good afternoon everyone.

I have been writing in Icelandic on this blog for some time and some of you might be confused and not understanding a lot.

Here is one in English.

Portuguese sagas – my fireplace and some other thoughts on a Saturday afternoon in mid-November with greetings from my little land

Before I came to Portugal I had never, NEVER, been lighting up a fire. Truly, never.

My apartment here in the little land is cold and this winter even colder since no one is living upstairs, they moved to their new house are now trying to sell their apartment, so no heat from there. My neighbour downstairs is like he is and no heat from there. Indeed, I am warming up 3 apartments or so to speak and no wonder its cold in mine, I am in the middle.

Well, I need my fire and to have fire I need to light the fire and keep it going.

There is the problem.

I am not good at this, not at all.

I have been trying for 7 seven winters here in my little land. I had pines which I picked up from the pinewoods on my way to Viera da Leiria but now there are no pines there, the woods burned last year.

I have been trying to find pines in the supermarkets; I could buy them there last year.

No more pines in the supermarkets.

As you can see there is wood, normal wonderful wood and there is a fireplace

As you can see this is a huge problem and I am a bit ashamed of my lack of whatever it is that makes it easy to light a normal fire in a normal fireplace.

Now I have found a new wonderful gym in Condeixa and yesterday I was talking to my coach about my fire problem.

She knew what to do. She told me about some bricks I could buy in the supermarkets and I could use them in my fireplace while starting the fire.

I went to Intermarze, bought a bag or two and now one of them is in my living room next to the fire but the other one is in my car. No I’m not going to light a fire in the car. The bloody wood is so heavy and there are many steps up to my apartment and I could only carry one bag up yesterday. I was suffering with horrible pain in my shoulder until late in the night yesterday. As you know I am not that strong, not yet and these bags are heavy I can tell you that.

Here you can see the heavy ones in a bag and vola a fire in my wonderful fireplace

The miracle happened.

Now I have a fire as you can see and everything is warming up.

Wonderful!

By the way, I want to tell you about my new gym next to the supermarket above the pharmacy in Condeixa.

It is amazing.

It is new.

The people are all friendly and wonderful.

Many of my mates from Korpus are in this gym.

This gym is like a family more than a company, I mean the atmosphere, jus wonderful.

It takes about 18 minutes to drive from Penela and now the road is like a carpet, maintenance still going on but it will be amazing having this new road without deep holes jumping up and down, now it’s just gliding like an angel on a bright cloud going to Condeixa.

I found about the new gym just few weeks ago. I was in the supermarket, looking for pines, when a security guard who is my friend asked me what gym I did go to now.

I told him I was looking for something after my horrible experience in the gym in Espinahl.

He told me to go over to the new one and talk to them. I went there and vola, I was hooked and started few days later.

I have been going 3 times a week and not dying! Now I am going to be there 4 times a week. I have to admit that I am not lifting the same I did 2 years ago but even though 5 kilos are the maximum for the moment it will change. Patience is the word that is in my head like a Christmas song all the time, patience patience and slowly slowly. Ugh.

I have calculated that I have 7 kilos of fat embracing my organs and they have to go, I mean the kilos, not the organs.

When you see a picture of me you can see that I don´t look fat. No, the fat is inside and more dangerous than if it was outside.

I am 171 centimetre and 72 kilos. My god! Horrible!

So the fire is on, the gym is on, the singing is on and soon I will be able to lift 10 kilos, he he he.

Have a great day my friends.

Hulda Björnsdóttir

 

Fyrir hverja eru Félög eldri borgara að vinna?

  1. nóvember 2018

Fyrir hverja er Félag eldri borgara í Reykjavík að vinna?

Fyrir hverja er Landssamband eldri borgara að vinna?

Hver er tilgangurinn með þessum félögum?

Ég spyr mig oft að þessu og fæ auðvitað engin svör. Ég veit þetta ekki og kem ekki auga á hvernig þarf að hafa 11 þúsund manna félag til þess að skemmta 100 manns á dansiböllum einu sinni í viku eða senda liðið í utanlandsferðir sem kosta morð fjár þegar tekið er tillit til upphæðar eftirlauna venjulegs fólks.

Jú, það kom fram í einhverjum þætti sem FEB sér um að dásamlegir jepplingar, held ég að það heiti, væru á svo ægilega góðum afslætti fyrir gamla fólkið.

Vinur minn hringdi í mig í gær og spurði hvort ég vildi ekki fá mér nýrri bíl. Ég saup kveljur og sagði honum hvernig gengið hefði tekið heljarstökk og hagaði sér eins og Niagara fossarnir væru markmiðið. Auðvitað er ég einn af þessum ósvífnu sem vogaði sér að flytja frá Íslandi og koma mér fyrir í landi þar sem ég á þó allavega fyrir brýnustu nauðsynjum út mánuðinn og get borgaða reikningana mína.

Núna þegar gengið er í hástökks ham þá er ég farin að fá hnút í magann. Hvernig verður þetta hjá mér næsta ár?

Allavega þá eru bílakaup ekki á dagskrá þó ég gæti sett minn upp í.

Utanlandsferðir eru heldur ekki á dagskrá hjá mér, ég hef ekki efni á svoleiðist lúxus enda niðurgreiði ég hungurlúsina sem Tryggingastofnun greiðir mér í Eftirlaun þar sem ég hef búið á Íslandi í 40 ár og uppfylli skilyrði fyrir fullum eftirlaunum frá TR. Fengi ég lífeyrissjóðinn minn óskertann sem er reyndar ekki nein milljón á mánuði, rétt 152 þúsund, þá væri ég betur sett, jafnvel þó gengið væri í hástökks ham.

Fara í mál við ríkið, segir fólk.

Fá þessu óréttlæti hnekkt, segir sama fólk.

Fara með þetta fyrir mannréttindadómstól, segja aðrir.

Heldur fólk að þó ég sé sár og reið yfir því að vera hlunnfarin hvern einasta mánuð að ég hafi efni á því að fara í mál við ríkið til þess að fá ranglætið leiðrétt?

Nei, ég er bara venjuleg kona og ekki komin af ríkustu ættum landsins.

Ég er grútmáttlaus ein og sér, fæ ekki einu sinni hina frægu heimilisuppbót sem frú Þórunn H og Bjarni Ben tuggast á daginn út og inn, jafnvel þó ég búi ein í útlandinu.

Mér er svo sem sama um þennan félagslega pakka sem heimilisuppbót er bara að ég fái sparnaðinn minn, lögbundna sparnaðinn minn, óskertann.

Ég er búin að skrifa þingmönnum, öllum þingmönnum, og fátt er um svör.

Ég er búin að gagnrýna FEB og LEB og ekkert gerist, ekki einu sinni virt viðlits.

Einn ágætur maður sem ég þekki reyndar ekkert sagði mér að Grái Herinn væri ekki partur af FEB.

Þegar Björgvin Guðmundsson hætti hjá FEB var nefnd sú sem hann veitti forystu lögð niður og Grái Herinn stofnaður í staðinn. Tilgangi hersins er hægt að fletta upp á síðu hans og svo er líka hægt að leggja saman tvo og tvo og fá út fjóra þegar skoðað er hvað skrifað er á facebook síðu FEB og hersins. Nákvæmlega það sama oftar en ekki og þar sem ég fékk út fimm í samlagninunni þá þætti mér ekki ólíklegt að sama persóna ritaði á báðar síðurnar.

Ég fæ köggul í magann þegar ég hugsa til þess að þurfa enn eina ferðina fyrir jólin að lesa hugvekju frá gjörsamlega handónýtum formanni FEB og vera sett í hólf sem “hinir minnstu bræður”.

Ég veit ekkert hvort Wilhelm væri góður formaður FEB. Ég veit hins vegar að hann gæti ómögulega orðið verri en sá sem nú starfar eða sá sem var á undan núverandi formanni.

Það eina sem ég veit er að við eldri borgarar virðumst ekki eiga nokkurn málsvara, alvöru málsvara.

Ég veit vel að það er alþingi sem ákveður upphæðir almannatryggingar.

Ég er ekki hálfviti.

Ég veit hins vegar að til þess að árangur náist til bættra kjara fyrir okkur sem komin erum yfir 67 ára aldurinn og viljum fá sparnaðinn okkar í lífeyrissjóði óskertann þurfum við að hafa samtök sem berjast fyrir okkar málstað en skrifa ekki hugvekjur og segja okkur að bíða róleg því samtal sé að eiga sér stað.

Vitið þið hver er í samtals hópnum sem nú dundar sér við vínarbrauð og kaffi að greina hópa eldri borgara og kjör þeirra?

Jú, það er frú Þórunn H sem hefur ALDREI gert nokkurn skapaðan hlut fyrir venjulegt láglaunafólk hvað þá eldri borgara þrátt fyrir formennsku hér og þar.

Er nema von að vonleysi grípi mig heljartaki og kreisti í mér hjartað og hlaði kvíðasteinum upp í háls?

Nei annars það má ekki gagnrýna þessa ágætu forystu.

Oh, ég er auðvitað óforskömmuð og andstyggileg en við erum með HANDÓNÝTA forystu fyrir eldri borgara sem er nokk sama um okkur, þrátt fyrir hugvekjur og falleg orð.

Þau ætla ekki að berjast fyrir okkar hönd til þess að fá aflétt skerðingum af greiðslum frá Lífeyrisjóðum. Sanniði bara til, það kemur nýr formaður FEB og LEB og allt heldur áfram eins og fyrr, flottir bílar, utanlandsferðir, dansiböll og sumba ásamt námskeiðum í hinu og þessu en ekkert sem skiptir raunverulega máli fyrir okkur, meirihlutann.

Hulda Björnsdóttir

ÉG ER ÖSKUREIÐ Í DAG OG ÞEGAR ÉG HUGSA UM ÞINGHEIM VAKNAR FYRIRLITNING .

13.nóvember 2018

Góðan daginn

Þann 8. þessa mánaðar sendi ég bréf til allra þingmanna á e-mail adressur þeirra.

Við erum núna að ljúka árinu 2018 og nútíma samskiptatækni ætti að vera í lagi.

Fljótlega fékk ég svar frá einum þingmanni, kurteist og sýndi mér að hann hafði lesið það sem ég skrifaði.

Þetta var eina svarið sem ég hef fengið og er ég frekar fúl.

Hvaða þingmenn hafa svo svarað mér í dag þann 13.nóvember?

Flokkur fólksins – Ekki einn einasti

Miðflokkurinn – Ekki einn einasti

Framsóknarflokkur – Ekki einn einasti

Píratar – Ekki einn einasti

Viðreisn – Ekki einn einasti

Vinstri græn – Ekki einn einasti

Samfylkingin – Ekki einn einasti

Sjálfstæðisflokkurinn – Einn þingmaður hefur svarað

Það kom mér á óvart að fá svar frá einum sjálfstæðismanni. Einn af þeim svaraði mjög kurteislega og ég varð mjög hissa svo ekki sé meira sagt.

Það kemur mér á óvart að Flokkur fólksins skuli ekki hafa látið svo lítið að segja mér að minnsta kosti að éta það sem úti frýs. Nei þessi flokkur sem gaf sig út fyrir að vera flokkur litla mannsins er líklega flokkur stóra mannsins þegar öll kurl koma til grafar.

Það kemur mér á óvart að þingmenn sem þiggja laun sín frá okkur skattgreiðendum skuli ekki láta svo lítið að svara bréfum sem þeim eru send með nútímatækni.

Nú ætla þessir sömu þingmenn að fá sér 17 aðstoðarmenn ofan á alla sem fyrir eru, þessir kjörnu fulltrúar sem láta ekki svo lítið að svara bréfi frá venjulegri íslenskri konu sem býr erlendis og hefur þess vegna ekki tök á að standa fyrir framan þinghúsið og afhenda hinum háæruverðugu kjörnu fulltrúum bréfið í eigin persónu.

17 nýjir aðstoðarmenn kosta offjár.

Eru þessir nýju aðstoðarmenn nauðsynlegir?

Getur verið að þeir fari að svara bréfum fyrir þingmennina?

Hvað er að gerast í þinghúsinu?

Jú, nú er búið að leggja niður Kjararáð sem bjó til launataxta fyrir þingheim. Hverjir taka nú við hjólinu og skammta þessum yfirhlöðnu þingmönnum laun í framtíðinni?

Getur það verið að það verði þingheimur sjálfur?

Hafið þið hugleitt hvernig launakjörin þeirra verða þegar þeir sjálfir setjast niður og meta hið ógurlega álag sem fylgir því að vera þingmaður?

Hafið þið hugleitt allar aukagreiðslurnar sem þeir fá og hafið þið opnað augun fyrir því hverjir það eru sem ákveða aukasporslurnar? Þingheimur sjálfur ákveður þær og skammtar ríflega þar sem þau sem sitja í forsætisnefnd þingsins vita svo vel hvað það er erfitt að vera þingmaður og sinna starfi sínu vel og hvað það er til dæmis mikilvægt að geta gefið rósir og haft frían síma og internet og skrifstofu ásamt dagpeningunum og ferðastyrkjunum og húsnæðisbótunum og öllum fríunum. Ég gæti haldið áfram en læt þetta nægja.

ÉG ER ÖSKUREIÐ Í DAG OG TILFINNINGIN SEM ER EFST HJÁ MÉR ÞEGAR ÉG HUGSA UM ÞINGHEIM ER FYRIRLITNING.

Kjörnir fulltrúar sem skyrrast ekki við að ljúga að kjósendum og lofa öllu fögru sem þeir vita svo sannarlega að þeir ætla ekki að standa við þegar komið er inn á þingið eru í huga mínum í dag ekki hátt skrifaðir.

Kjósendur eru auðvitað fífl að láta blekkjast aftur og aftur af fagurgalanum en ábyrgðin er þeirra sem bjóða sig fram til Alþingis.

Ég hlustaði á viðtal við formann landssambands eldri borgara þar sem hún var að útskýra hvað starfshópur sem hún er í hefur fundið út varðandi kjör sumra eldri borgara. Verið er að greina ástandið eina ferðina enn.

Hvað verður svo gert í framhaldi af þessu dæmalausa nefndarstarfi?

Jú, það verður að sjá til þess samkvæmt frú Þórunni að fólk geti verið með í þjóðfélaginu og í því felst helst að geta gefið gjafir og farið í leikhús. Hvernig verður séð til þess að þetta gangi upp?

Ég þori að hengja mig upp á að eitthvað svipað og “heimilisuppbót” fyrir suma verður sett á laggirnar. Félagsmála pakki fyrir útvalda. Eins og allir vita sem vilja vita hefur heimilisuppbót verið notuð á tyllidögum til þess að sýna hve há eftirlaun eru frá TR. Heimilisuppbót hefur verið hækkuð mun meira en eftirlaun frá TR, að sjálfsögðu, það er hægt án þess að koma mjög við kaunina á BB og co þar sem fáir hafa þessa félagslegu aðstoð. Auðvitað verður að gæta þess að auðmennirnir gjaldi ekki fyrir einhverja vitleysinga sem hafa vogað sér að verða 65 ára eða eldri.

Ég hef ekki mikla trú á formanni LEB og hef aldrei haft. Hún hefur sýnt það í störfum sínum fyrir láglaunafólk að skilningur hennar er takmarkaður í þjóðfélaginu í heild og þegar hún heldur áfram að tugga um gjafir og leikhús á meðan fólk á ekki fyrir mat er ekki von á góðu enda konan komin vel við aldur og ætti líklega að fara að setjast í helgan stein og hætta að gjamma.

Ég er hundfúl í dag.

Ég er reið við þingheim fyrir dónaskap sem 62 þingmenn hafa sýnt mér svart á hvítu með þögn.

Ég er auðvitað ósvífin að láta skoðun mína í ljós en þar sem ég á ekki eftir að lifa í 50 ár þá er mér eiginlega sama hvað öðrum finnst.

Ég er smátt og smátt að fyllast af fyrirlitningu þegar ég hugsa um þá sem stjórna landinu og skara endalaust að eigin köku, líklega allir sem einn.

Hulda Björnsdóttir

OPIÐ bréf til þingmanna sent með e-maili til allra þingmanna og vona ég að þeir opni mailið og lesi bréfið.

  1. nóvember 2018

OPIÐ bréf til þingmanna sent með e-maili til allra þingmanna og vona ég að þeir opni mailið og lesi bréfið.

Ég niðurgreiði greiðslu frá TR með sparnaði mínum í Lífeyrissjóð.

Vitið þið af þessu háttvirtu þingmenn?

Finnst ykkur þetta vera í lagi?

Ætlið þið að gera eitthvað í málinu?

Ég ætla að leyfa mér að sýna fram á hvernig mitt persónulega dæmi lítur út í krónum. Ég tek mig sem dæmi þar sem ég tilheyri ekki hópnum sem hefur aldrei greitt í Lífeyrissjóð, einhverra hluta vegna og ég tilheyri heldur ekki hópnum sem er allra verst settur í þessu kerfi. Ég tek mig sem dæmi vegna þess að hækki eftirlaun frá TR mun ég fá enn minna af tekjum mínum frá Lífeyrissjóði, sem ég hef þó greitt í samkvæmt lögum í 40 ár, eða alla starfsæfi mína á Íslandi.

Það er nefninlega þannig að í núverandi kerfi niðurgreiðir sparnaður minn í Lífeyrissjóð það sem ég á rétt á að fá frá Tryggingastofnun ríksins!

Lífeyrir minn eftir 40 ára starfsæfi og greiðslu skatta allan þann tíma er þessi:

Frá Lífeyrissjóði fæ ég krónur 152.000 á mánuði fyrir skatt

Frá Tryggingastofnun fæ ég krónur 182.334 á mánuði fyrir skatt

Samtals gerir þetta krónur 334.334 fyrir skatt, og eftir skatt eru þetta 264.726 krónur

Þar sem ég bý erlendis fæ ég ekki heimlisuppbót, sem ég fengi annars ef ég byggi ein og á Íslandi. Heimilisuppbót er ekki partur af lífeyri, hún er félagsleg aðstoð sem ég ætti rétt á ef búseta mín væri ekki erlendis.

Skoðum dæmið aðeins betur.

Ef ég fengi ekkert frá Lífeyrissjóði, hefði aldrei sparað í hann, þá væru tekjur mínar þessar:

Frá TR 239.484 krónur á mánuði fyrir skatta.

Eftir skatt væri upphæðin krónur 204.914 á mánuði.

Eins og ég sagði fyrr fæ ég greiddar krónur 152.000 á mánuði frá Lífeyrissjóði og verða þær til þess að lífeyrir frá TR lækkar um krónur 57.150 á mánuði fyrir skatt.

Greiðsla til mín frá Lífeyrissjóði niðurgreiðir lífeyri frá TR um 57.150 krónur á mánuði, er þetta ekki eitthvað einkennilegt?.

Annað sem ég vil einnig vekja athygli á er að mismunur á greiðslum til mín og þess sem aldrei hefur greitt í lífeyrissjóð eru krónur 59.182 eftir skatt.

Ég fengi kr. 264.726 eftir skatt

Sá sem ekki hefur greitt í lífeyrissjóð fengi kr. 204.914 eftir skatt

Ég fengi 59.182 krónum meira samkvæmt núverandi kerfi en sá sem aldrei hefur greitt í Lífeyrissjóð

Frítekjumark eftirlauna frá TR eru krónur 25 þúsund á mánuði.

Þá spyr ég:

Nú hefur gengið tekið á sig uppsveiflu svo um munar. Verðbólga fer væntanlega af stað. Laun frá Lífeyrissjóði hækka um verðbólgu prósentuna. Hvað gerist þá?

Hækki lífeyrir frá TR og hækki greiðslur frá Lífeyrissjóði vegna verðbólgu, hver greiðir þá hækkunina frá TR? Jú, hækkun Lífeyrissjóðstekna niðurgreiðir hækkunina hjá TR. Skerðingarkerfið er þannig.

25 þúsund króna frítekjumark breytist ekki

Jú, jú, það er 100 þúsund króna frítekjumark ef fólk er enn á vinnumarkaði.

Jú, það er líka hægt að taka hálfan ellilífeyri og fá óskertar greiðslur frá TR, auðvitað bara hálfar greiðslur, en engine skerðing þar.

Hver hefur efni á því að taka hálfan ellilífeyri?

Er það fólk eins og ég sem niðurgreiðir það sem greitt er frá TR?

Nei, það eru þeir sem einhverra hluta vegna hafa það góðar tekjur að þeir þyrftu ekki endilega að sækja um ellilífeyri frá TR.

Venjulegt fólk, fólk eins og ég, getur ekki frestað því að taka eftirlaun frá TR. Venjulegt fólk eins og ég er ekki par hrifið af því að hafa borgað í lífeyrissjóð alla sína starfsæfi og niðurgreiða svo þau réttindi sem hafa áunnist við það að greiða skatta og skyldur til samfélagsins.

Skerðingar vegna greiðslna úr Lífeyrissjóði eru til háborinnar skammar fyrir íslensk þjóðfélag.

Alþingismenn geta, ef þeir vilja, fundið peninga í hýtinni til þess að afnema þessar skerðingar hjá venjulegu fólki en auðvitað þyrfti að vera þak á gjörningnum.

Ég sé ekki ástæðu til þess að sá sem hefur t.d. milljón á mánuði í tekjur, einhverjar tekjur, eigi að fá greitt frá opinberu kerfi. Þeir sem svo er ástatt fyrir geta séð um sig sjálfir á meðan við hinn venjulegi lítilmótlegi eldri borgari sem byggði upp þjóðfélagið fyrir þá sem nú sitja hið háa Alþingi eiga ekki að þurfa að niðurgreiða með sparnaði sínum það sem þeim er skammtað með lögum í ellilífeyri frá TR.

Einhver gæti sagt að mér væri heitt í hamsi.

Já, það er rétt.

Ég vona að alþingismenn sjái sóma sinn í því að opna þetta mail frá mér og lesi það. Setjist síðan niður og hugleiðið málið. Ég gæti verið ættingi ykkar. Ég gæti verið móðir ykkar. Ég gæti verið einhver úti í bæ og ekkert skyld ykkur.

Það sem ég er, ásamt svo mörgum öðrum, er eldri borgari sem er ekki par hrifinn af stjórnaháttum sem passa upp á að eldri borgarar geti helst ekki lifað og fyrir víst ekki haft mat á diskinum sínum alla daga mánaðarins.

Það eru til peningar.

Spurningin er einfaldlega í hvað þeir eru notaðir.

Ríkið er ekki síður ég og fátæku eldri borgararnir, en þú ágæti þingmaður, sem þarft líklega ekki að kvíða eftirlaunadeginum þínum.

Nú er kominn tími til þess að sýna manneskjuhliðina og afnema skerðingar á eftirlaunum frá TR og setja þak á skerðingarnar. Þeir sem hafa milljón á mánuði eiga ekki að fá eftirlaun frá TR.

Virðingarfyllst

Hulda Björnsdóttir