Ómerkilegasti pólitíkus allra tíma ? 100 gráðu viðsnúningur ! gerist vart betra !

29.01.2020

Ómerkilegasti pólitíkus allra tíma?

Getur þetta verið í raunveruleikanum?

Ég er næstum því orðlaus og ætla að rekja þessa sögu svo fólk geti séð hvaða mynd 100 gráðu snúningur tekur á sig hjá þingmanni sem mjólkar hverja einustu krónu sem hægt er frá skattgreiðendum í formi launa og aukagreiðslna frá hinu háæruverðuga Alþingi.

Inga Sæland segir á síðunni minni “Milli lífs og dauða” þann 26. Nóvember 2019

” Þvílík ósannindi. Það fengu allir 29.000 einstaklingarnir sem fengu peninga samkvæmt. dómsorði 5,5% vexti og þú líka ef þú hefur þegið peninga hans vegna. Annars sýnist sem svo að það hafir þú ekki gert eða í það minnsta alls ekki þegið þessa meintu hræsni, enda mælir því bót að löggjafinn níðist á öldruðum og brjóti á þeim lög. Manni verður flökurt af beiskju þinni og mannfyrirlitningu.”

Tilefni frúarinnar var að ég hafði skrifað harðorða gagnrýni á niðurstöðu dómsins þar sem aðeins móðirin fékk dráttarvexti en allir hinir vexti af leiðréttingunni. Ég gagnrýndi einnig óstjórnlega gleði frúarinnar yfir niðurstöðunni þar sem hún þó aldrei nefndi hvernig brotin var jafnræðisreglan á okkur hinum.

Eins og þeir vita sem hafa fylgst með þessu máli hjá mér þá kærði ég málið og var kærunni hafnað en mér bent á að kæra til ráðuneytis sem ég og gerði og þar situr málið enn. Ég tel að jafnræðisregla hafi verið brotin með vinnubrögðum TR.

Frúin var spurð og svona var svarið frá Ingu: Móðir mín var notuð fyrir ykkur öll í svo nefndu prófmáli. Lögmaður hennar gerði ítrustu kröfur fyrir hana sem sinn skjólstæðing þar á meðal kröfu um dráttarvexti. Sú krafa gildir þó ekki fyrir alla heldur einungis aðila málsins.Þeir sem vilja sækja dráttarvextina þurfa að gera það sjálfir gegnum dómkerfið. Tryggingastofnun hefur ekki með þetta að gera svona er bara gildandi réttur.

Guðmundur Ingi svaraði mér og sagði að svona hefði fjórflokkurinn farið að undanfarna áratugi, semsagt allt fjórflokknum að kenna og engar lausnir eða hjálp að fá frá FF.

Nú bregður svo við að frú forðmaður FF setur undir sig löppina og gargar á Alþingi um óréttlæti málsins!

Áðan fékk ég sent á messenger tengil á vef Alþingis og ætla ég að leyfa ykkur að sjá hvað er að gerast

Inga Sæland sem sakaði mig um beiskju og mannfyrirlitningu í nóvember 2019 sagði þetta á Alþingi í gær 28.janúar 2020:

Inga Sæland (Flf):

Virðulegi forseti. Flestum er orðið ljóst að dómur féll í máli eldri borgara gegn íslenska ríkinu þann 31. maí á síðasta ári þar sem ríkinu var gert að greiða samkvæmt dómsorði skerðingar sem höfðu verið ólögmætar í janúar og febrúar 2017. Málið tapaðist fyrir héraði en vannst í Landsrétti á grundvallarreglum réttarfars sem segir að með íþyngjandi afturvirkum hætti séu réttindi borgaranna ekki skert þannig að auðvitað leit þetta ágætlega út.

Þetta er svokallað prófmál, virðulegi forseti, og það vekur athygli og hefur gert það úti um allt að í rauninni hefur aðeins aðili máls fengið dráttarvexti samkvæmt dómsorði. Allir aðrir plús aðilinn hafa fengið almenna vexti. Samkvæmt mínum athugunum er það ákvörðun ríkislögmanns burt séð frá áður gefnum fordæmum, samanber hæstaréttardóm nr. 549/2002, svokölluðum öryrkjadómi II, sem var dálítið mikið til hliðsjónar í þessu máli því að hann hefur sama brag. Samkvæmt þeim dómi sem var líka prófmál var ekki heykst á því að greiða dráttarvexti eins og á að gera. Í þessu tilviki virðist sem þeim aðilum sem eiga rétt samkvæmt dómsorði sé mismunað gróflega.

Því spyr ég hæstv. félags- og barnamálaráðherra hvort hann hafi komið einhvers staðar að þessari ákvarðanatöku. Ef svo er, á hverju byggir hann það að mismuna einstaklingum svona gróflega samkvæmt dómsorði, að mínu mati? Ef ekki, hvað hyggst ráðherra gera í stöðunni, ef eitthvað? (Forseti hringir.) — Bjarni, hættu að hjálpa honum.

 

Frúin fær svo svar frá Ráðherra sem veit auðvitað ekkert um málið

Frúin kemur aftur í ræðustól og er komin upp á háa cið og orðin verulega reið

 

  1. löggjafarþing — 53. fundur,  28. jan. 2020.

Vextir á endurgreiðslur frá Tryggingastofnun.

[13:45]

Horfa

Inga Sæland (Flf):

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Ég verð að segja að það verður gaman þegar kórinn okkar verður settur á laggirnar, sem er alveg að gerast, því að þá getur hann kannski fengið að syngja sama sönginn. Þennan söng söng ráðherra nefnilega fyrir hv. þm. Guðmund Inga Kristinsson í Flokki fólksins í síðustu viku, talaði um tekjutíundir og tekjuþríundir og tekju-þetta og tekju-hitt.

Staðreyndin er sú að brotin voru lög á borgurunum. Það er ekki flóknara en það og ég spyr hæstv. ráðherra: Mælir hann þessu bót? Eigum við þá að mismuna fólki eftir efnahag, hvort löggjafinn getur brotið á þeim lög eða ekki? Hvað er hæstv. ráðherra að fara með svona málflutningi? Þar fyrir utan vona ég að mín ástkæra móðir sé að horfa á þetta fyrst hún er dregin hér inn persónulega og prívat. Ég er algjörlega steinhissa, virðulegi forseti. Fyrir utan það er hún sérstaklega varin af lögmanni sem í þessu tilviki vildi svo heppilega til að var valinn til þess að fara með málið fyrir dómskerfið þar sem hún er sennilega ein af þeim fáu sem er með svo lélegan lífeyrissjóð að hún fékk gjafsókn.

Burt séð frá því hvort það er móðir mín eða móðir hæstv. ráðherra er það ekki það sem málið snýst um hér. Hvað ætlar hæstv. ráðherra að gera í ljósi þess að hér er enn verið að brjóta lög?

 

Nú spyr ég í fullri alvöru hvort þingmaðurinn frú Sæland sé ekki alveg með á nótunum?

Hvað varð til þess að hún tók 100 gráðu beygju og er allt í einu farin að tala mínu máli varðandi dráttarvexti versus vexti?

Getur það verið að frúin sjái fram á að FF sé að falla út af þingi og hún þurfi að fara að lifa af venjulegum launum í framtíðinni?

Getur það verið?

Ég verð að segja að mér finnst þó margt ómerkilegt hafi komið frá stjórnmálamönnum undanfarna áratugi að þessi viðsnúningur frúarinnar toppi allt annað.

Ég ætla ekki að segja meira um þetta mál í bili en ef frúin hefur áhuga á að munnhöggvast við mig um mín ummæli þá er ég fús í slaginn.

Ég bakka ekki með það að ómerkileg er hún frá upphafi og ekki batnar það.

Auðvitað trúir fólk fagurgalanum og rífst í mér fyrir ósvífnina og það er hreinlega fínt. Þið skulið kjósa þetta fólk aftur og trúa öllu sem lagt er á borð fyrir ykkur.

Kannski væri fínt að hlusta á orð ráðherrans og það sem hann segir í svari sínu:

 

  1. löggjafarþing — 53. fundur,  28. jan. 2020.

Vextir á endurgreiðslur frá Tryggingastofnun.

[13:47]

Horfa

Félags- og barnamálaráðherra (Ásmundur Einar Daðason) (F):

Virðulegur forseti. Eins og ég sagði í svari mínu áðan höfum við tryggt fjármuni til að greiða þetta út. Varðandi fyrirspurn hv. þingmanns um dráttarvexti mun ég skoða það en hins vegar breytir það ekki afstöðu minni til málsins og þeirra fjármuna sem fara á grunni þessa dóms til efstu tekjutíundanna. 2–3 milljarðar af þessum 6 milljörðum fara til efstu tekjutíundanna og ég sé eftir þeim fjármunum (Gripið fram í.) vegna þess að þarna var um að ræða mistök við lagasetningu. Þessum fjármunum hefði ég gjarnan viljað verja til tekjulægstu hópa samfélagsins.

Við erum núna með á þingmálaskrá frumvarp sem ætlað er að koma sérstaklega til móts við tekjulægstu hópana innan hóps aldraðra. Það frumvarp kostar 400–500 millj. kr. á ári. Það hefði verið hægt fyrir bara efstu tekjutíundirnar að tryggja það í fjögur til fimm ár. (Gripið fram í.) Ég mun skoða það sem hv. þingmaður spyr um en það breytir ekki afstöðu minni til þessa, ég sé eftir þeim fjármunum sem fara til fyrrverandi alþingismanna, fyrrverandi forstjóra (IngS: Ég sé …) og fyrrverandi toppa í þessu samfélagi. (Forseti hringir.) Ég sé ekki eftir fjármununum til tekjulægstu hópanna.

 

Frú formaður FF hemur sig ekki og argar utan úr sal. Kurteisin er margrómuð og engin æsingur þar.

Ég hvet alla til þess að fara inn á vef Alþingis og hlusta og horfa á umærðuna. Þeim tíma er vel varið en hafa ber í huga hvernig frúin taldi allt rétt og gott varðandi vexti sem TR greiddi öllum öðrum en móðurinni. Í nóvember var ekkert við málið að athuga. Í janúar aðeins tveimur mánuðum síðar er frúin gargandi úr ræðustól Alþingis og æf yfir óréttlætinu.

Ég gef ekki mikið fyrir svona hræsni og ómerkileg heit.

 Hulda Björnsdóttir

Author: hulda98

I do blog about different matters that interest me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: